Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 december 2018

"Ingen pratar om det som redan görs med AI"

Just nu pågår det närmast en Tsunami av event om artificiell intelligens, AI, i Bryssel. Det som tas upp är potential för tekniken, behovet av investeringar men också risker med den nya tekniken, berättar Sophia Bengtsson, biträdande Chef Svenskt Näringslivs Brysselkontor, i samband med att hon var värd för seminariet AI IN PRACTICE som arrangerades tillsammans med IT&Telekomföretagen.

– Vi konstaterade att ingen pratar om det som redan görs med AI. Vi vill ta vara på befintlig kunskap om AI och nyfikenhet om vad AI kan användas till. Vilka problem kan lösas med den AI-teknik som redan finns? Hur kan man jobba tillsammans med AI och dela upp uppgifter mellan människa och AI på bästa sätt?

Idag ligger EU efter både USA och Kina när det gäller AI. Kommissionen har släppt en AI-strategi som inte handlar om att reglera tekniken, utan om att främja europeisk utveckling och att få fram ett etiskt ramverk för AI.

Intresset för seminariet blev stort, särskilt från EU-kommissionens sida. Det är tydligt att vi hittade ett glapp i diskussionen - trots att det samma vecka hölls ytterligare tio event om AI i Bryssel. Det är många aktörer som vill vara med och sätta agendan i Bryssel, däribland företag, näringslivsorganisationer och kommissionen.

Medlemsländerna gör redan mycket på AI-området och parlamentet har i flera år uppmanat kommissionen att göra mer. Det är främst två frågeställningar som kommissionen nu lyfter; hur kan man förhindra att det i förväg byggs in preferenser i AI-systemen och hur ska man kunna förklara AI-systemens algoritmer för att kunna analysera utfall i efterhand. Båda dessa frågeställningar är dock i praktiken svåra att uppnå - eftersom AI ju innebär just att systemen utvecklas av sig själva efterhand.

– EU-kommissionens ambition är att hitta etiska riktlinjer för AI. Förhoppningen är att detta inte leder till specifik lagstiftning för, men kan ge välbehövd vägledning för hur man förhåller sig till utvecklingen och hur annan lagstiftning förhåller sig till artificiell intelligens. Här är det viktigt med faktagrund så att beslut inte styrs av rädsla utan av fakta. Svenskt Näringsliv ingår redan i en särskild expertgrupp för detta, fortsätter Sophia Bengtsson.

Seminariet AI IN PRACTICE arrangerades i samarbete med IT&Telekomföretagen där Lars Lundberg är näringspolitisk expert med ansvar för välfärdsteknologi.

– Politiker, kommissionen och andra beslutsfattare behöver få veta mer om AI i praktiken. Tekniken finns sedan 20-30 år men det krävs fortbildning för att förstå hur AI kan fungera framöver och för att se helheten.

Ett viktigt område för AI är e-hälsa. För att det ska fungera bättre behövs naturligtvis bättre fungerande infrastruktur, ökade investeringar och mer resurser till grundforskning.

– En angelägen fråga för att få större genomslag för e-hälsa är att patienter ska kunna ta med sig data mellan olika system, så kallad interoperabilitet, och att data ska fungera mellan systemen inom hela EU, menar Lars Lundberg.

Artificiell intelligensDigitalisering
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist