REMISSVAR24 juni 2021

Remissvar om Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2021/01304
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-91

Användningen av AI-lösningar är viktig för konkurrenskraft, säkerhet, bra kundupplevelse och korrekt och snabb service till medborgarna. Dessutom bidrar AI-användning till uppfyllande av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Europeiska kommissionens förslag till AI förordning, nedan kallat förslaget, bygger på begreppet förtroende, vilket är centralt för att nå ökad AI-användning. 

Det finns dock en betydande oro för att förslaget till AI-lag är alldeles för omfattande och vagt för att ge ett uppsving för EU:s konkurrenskraft och AI-användning. Förslaget är svårt att tillämpa, oproportionerligt, inte teknikneutralt, saknar innovations- och utvecklings ansatser samt ambition att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft. Dessutom medför förslaget ökade kostnader för företagen och staten.

Svenskt Näringsliv välkomnar ansatsen att skydda användarna av AI system och skapa tillit till AI-användningen, men vill framföra skarp kritik av förslaget då det medför negativa konsekvenser för investeringar, innovation, entreprenörers möjligheter och konkurrenskraften. Förslagets konsekvenser bör utredas ytterligare.

Svenskt Näringsliv

  • anser att förslaget oproportionerlig ställer krav på arbetsstrukturen inom företag istället för att reglera vad som är otillåtet 
  • konstaterar att förslaget överlappar med flera regelverk samt att kraven på databehandling och lagring strider mot GDPR 
  • föreslår att Regeringskansliet snarast tar initiativ till regulatoriska sandlådor och andra testmöjligheter för innovativa lösningar inom AI-högriskområden
  • vill understryka bristen på AI-experter och medarbetare med AI-kompetens som måste åtgärdas innan förslaget kan tillämpas
  • ifrågasätter de obefogat höga sanktionsnivåerna
Ansvarig handläggareCarolina Brånby
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist