Rapport15 december 2015

The economy and digitalization – opportunities and challenges

”Digitalisering” är ett vitt begrepp men som i sammanfattning innebär implementering av ny digital teknik. Denna process har pågått en längre tid och vi ser redan att den har stor potential att förändra ekonomin och samhället i stort. Exempelvis ökar jobbpolariseringen i världen – jobben ”i mitten” tenderar att försvinna och vi ser en ny delningsekonomi växa fram. Människor är mer uppkopplade än någonsin och kan snabbt införskaffa och utbyta information.

Men dessa förändringar kommer att fortsätta – inte minst beroende på att den tekniska utvecklingen går snabbt. Olika former av smarta robotar kommer i framtiden att kunna utföra allt fler arbetsuppgifter som idag utförs av människor.

Vilka förändringar av ekonomin och arbetsmarknaden kan vi förvänta oss? Vilka nya krav på utbildning kommer den nya tekniken att medföra och hur behöver politiken anpassas? Och inte minst vilka möjligheter kan digitaliseringen skapa om samhället anpassar sig på rätt sätt?

Mårten Blix, Fil Dr i nationalekonomi och tidigare sekreterare i Framtidskommissionen, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport som sammanfattar dagens kunskap och forskning om digitalisering. Författaren står själv för slutsatserna i rapporten.

www.martenblix.com

Skriven avMårten Blix
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist