Rapport31 mars 2021

Vem tar ansvar för AI? Gällande lagstiftning, framlagda reformförslag och övergripande analys

Allt fler produkter och tjänster innehåller eller består av en AI-lösning. Denna rapport beskriver hur ansvar för AI regleras idag och hur de relevanta regelverken skulle kunna förtydligas. Hur kan AI regleras utan att innebära missade möjligheter till förbättringar för medborgare, miljö och näringslivets konkurrenskraft? I rapporten diskuteras också varför det behövs en snäv AI definition och hur hög-risk AI bör hanteras för att undvika rättsosäkerhet samt hinder för AI-användning, innovation och utveckling.

EU-kommissionen kommer presentera förslag på en AI-reglering. Svenskt Näringsliv anser att ett nytt lager av reglering kan missa sitt syfte då regler behöver vara överblickbara och teknikneutrala så långt möjligt för att ge en bra effekt och hög efterlevnad. För att gå vidare med nya förslag behöver först existerande reglering som ger tillit identifieras, men också den som begränsar utvecklingen. Att regler är proportionerliga, förutsägbara och rimligt enkla att tillämpa är viktiga utgångspunkter, men lagstiftaren behöver också fokusera på hur vi kan skapa de bästa AI-tillämpningarna med högsta kvalitet. Inte minst för att långsiktigt trygga tilliten till AI.

I denna rapport beskriver Daniel Westman gällande säkerhets- och ansvarslagstiftning, presenterade förslag från EU-parlamentet samt ger en analys av vad som kan tydliggöra ansvaret för AI i framtidens regelverk.

Skriven avDaniel Westman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist