Svenskt NĂ€ringsliv logoSvenskt NĂ€ringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET28 november 2019

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport frÄn Svensk NÀringsliv. Lösningen Àr inte att springa fortare utan att lÀra av de mest framgÄngsrika kommunerna och tillÀmpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling Àr avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för vÀlfÀrdspolitik.

Foto: Ernst Henry Photography AB

Sveriges befolkning vÀxer rekordsnabbt. Andelarna Àldre, barn och unga ökar. Det stigande behovet av vÄrd, omsorg och skola stÀller högre krav pÄ kommunsektorn.

PÄ kort sikt behövs naturligtvis ökade statsbidrag, men pÄ sikt Àr den enda hÄllbara lösningen en effektivare kommunsektor. Lösningen Àr inte att springa fortare utan att lÀra av de mest framgÄngsrika kommunerna.

Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling verkar nÀmligen vara avgörande för om en kommun Àr effektiv eller inte. Det framgÄr tydligt av Svenskt NÀringslivs rapport nya rapport om effektiva kommuner.

De senaste 15 Ären har kommunsektorns kostnader ökat med i genomsnitt drygt 0,5 procent Ärligen utöver det som kan motiveras av den demografiska utvecklingen. Denna utveckling mÄste brytas och produktiviteten förbÀttras markant. Om sÄ inte sker riskerar stora skattehöjningar att bli följden, liksom ökande brist pÄ kompetent arbetskraft. Detta skulle drabba bÄde vÀlfÀrden och nÀringslivet. Det riskerar ocksÄ att försÀmra kvaliteten i vÀlfÀrdstjÀnsterna.

VÄr rapport visar att det finns kommuner som förmÄr att tillhandahÄlla hög kvalitet pÄ kostnadseffektivt sÀtt inom alla den kommunala vÀlfÀrdens olika delar. Om alla kommuner bedrev sin verksamhet lika effektivt som en grupp föredömeskommuner inom varje vÀlfÀrdsomrÄde bedömer vi att det skulle vara möjligt att spara 30 till 40 miljarder kronor. I berÀkningarna har tagits hÀnsyn till att kommunerna har olika strukturella förutsÀttningar.

Kommunsektorns kris kan undvikas. Lösningen Àr att möta de ökade behoven med nya arbetssÀtt, som redan finns i ett antal föredömeskommuner, samt tillÀmpning av ny teknik.

Svenskt NÀringsliv har gjort en fördjupad analys inom grundskolan och Àldreomsorgen. Resultaten tyder pÄ att restriktivitet med skattehöjningar, stram resurshushÄllning och klok konkurrensutsÀttning utmÀrker kommuner med hög effektivitet.

Men den största delen av variationerna i effektivitet mellan kommunerna Àr oförklarad i den statistiska analysen. Detta tyder pÄ att kvaliteten i ledning, styrning, uppföljning och upphandling Àr avgörande för effektiviteten. Det Àr faktorer som Àr svÄra att mÀta och statistiskt analysera.

De allra effektivaste kommunerna Ă€r enligt vĂ„r analys Ydre inom grundskolan och Ödeshög inom Ă€ldreomsorgen.

I vÄr rapportframkommer ocksÄ, efter djupintervjuer, att de kommuner som lyckas har genomtÀnkt budgetstyrning, proaktivt arbete för lÄg personalomsÀttning, tydlig ansvarsfördelning mellan politiker och tjÀnstemÀn, och fÄ men begripliga mÄl för verksamheten.

Regeringen mÄste ocksÄ ta sitt ansvar och stödja en effektivare resursanvÀndning i kommunsektorn. HÀr handlar det framför allt om sju viktiga ÄtgÀrder:

 1. 1.
  Ökad öppenhet om kvalitet, till stöd för medborgarnas val.
 2. 2.
  StĂ€rkta incitament mot skattehöjningar. ÖvervĂ€g tillfĂ€lligt kommunalt skattestopp eller förĂ€ndring av inkomstutjĂ€mningssystemet för kommunerna.
 3. 3.
  UnderlÀtta entreprenörskap i vÀlfÀrden. Alltför mÄnga lovande piloter sprids aldrig vidare.
 4. 4.
  Anpassa lagstiftningen till teknikutvecklingen. NödvÀndig informationsdelning i vÀlfÀrden mÄste underlÀttas.
 5. 5.
  Öppna för försöksverksamhet i kontrollerade former, som följs upp vetenskapligt.
 6. 6.
  Ökat statligt ansvar för digital infrastruktur, med definierade nationella standarder.
 7. 7.
  LÀroplaner och lÀrarhögskola behöver reformeras och betygsinflation motverkas.

Kommunsektorns kris kan lösas. Men det Àr hög tid att gÄ frÄn ord till handling.

Kvalitet och effektivitet i vÀlfÀrdenVÀlfÀrd
Skriven avAnders Morin
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Kontakta Svenskt NĂ€ringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter pÄ Tidningen NÀringslivet
Tidningen NĂ€ringslivet
Tidningen NÀringslivet Àr för dig som Àr intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och nÀringspolitik.
Prenumerera pÄ Nytt frÄn Svenskt NÀringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist