Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 januari 2018

Forskare om LO-rapportens slutsatser: "Snarare tvärtom"

Vinst i välfärden leder till ökade klyftor, urholkad mångfald och tilltagande segregation. Det hävdar LO i en rapport som presenterades på måndagen. Men detta påstående finner inget stöd i data.

Gabriel Heller Sahlgren, London School of Economics
Foto: Elisabeth Precht

Ingenting tyder nämligen på att friskolor med vinstintresse har fler elever med bra förutsättningar än icke-vinstdrivande friskolor. Tvärtom visar ny statistik istället på att icke-vinstdrivande skolor har den mest gynnsamma elevsammansättningen.

Bland vinstdrivande grundskolor har 68 procent av eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning. Motsvarande siffra för friskolor som drivs av ideella föreningar och stiftelser samt ekonomiska föreningar är 73 procent respektive 72 procent.

Vinstdrivande friskolor har samtidigt en högre andel elever med utländsk bakgrund än kommunala skolor. Bland vinstdrivande friskolor är andelen 27 procent. I kommunala skolor och friskolor som drivs av ideella föreningar och stiftelser är den något lägre, 26 procent. Friskolor som drivs av ekonomiska föreningar har lägst andel, 18 procent.

Forskaren Gabriel Heller Sahlgren, knuten till bland annat London School of Economics, har tagit fram siffrorna.

– Det finns inget som tyder på att vinstdrivande friskolor har elever med bättre förutsättningar än icke-vinstdrivande friskolor. Snarare tvärtom, säger han. Statistiken visar att det är de icke-vinstdrivande skolorna som har den mest gynnsamma elevsammansättningen.

ÄgandeformAndel med utländsk bakgrundAndel med föräldrar med eftergymnasial utbildning
Kommunalt25,855,0
Friskolor (drivs av aktiebolag/handelsbolag)26,767,7
Friskolor (drivs av ideella föreningar/stiftelser)26,472,7
Friskolor (drivs av ekonomiska föreningar)17,570,6
Friskolor (drivs av ideella föreningar/ stiftelser/ekonomiska föreningar24,172,0

Om statistiken

Ur Skolverkets SIRIS-databas har statistiken kodats utifrån huvudman: friskolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag, friskolor som drivs av ideella föreningar/stiftelser och friskolor som drivs av ekonomiska föreningar. Data som presenteras baseras på alla grundskolor som det finns data för i SIRIS-databasen för skolåret 2016/17. Anges i procent. Årskurs 1-9. Viktade för antal elever.

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist