Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET16 januari 2018

Ihåligt försvar av vinstbegränsning

Idéburna skolföretag ska inte omfattas av vinstbegränsning. ”Att man måste undanta icke vinstdrivande aktörer från en vinstbegränsningsregel eftersom många av dem skulle tvingas i konkurs, säger något om konsekvenserna av den föreslagna regleringen”, säger projektledare Robert Thorburn.

Robert Thorburn arbetar med frågor som rör välfärdsföretagande.
Foto: Frida Nygren

En lagrådsremiss med förslag om vinstförbud för välfärdsföretag rycker allt närmare. Regeringen har aviserat att den undantar ideella friskolor från vinstförbud samtidigt som man säger sig värna mångfalden i friskolesektorn.

– Resonemanget haltar, säger Robert Thorburn, som arbetar med frågor om välfärdsföretagande.

Han konstaterar att stora delar av den ideella sektorn inom välfärden förmodligen skulle utraderas om Reepalus förslag om ett vinsttak blir verklighet, vilket också var anledningen till att regeringen backade i frågan.

– Flera oberoende utvärderingar visar att en vinstbegränsning omöjliggör långsiktig överlevnad för en stor majoritet av de privata aktörerna inom välfärden, oavsett om de drivs med vinstsyfte eller inte. Att man måste undanta icke vinstdrivande aktörer från en vinstbegränsningsregel eftersom många av dem skulle tvingas i konkurs, säger något om konsekvenserna av den föreslagna regleringen, säger Robert Thorburn.

Han tycker att den bristfälliga kunskap om hur intagningen till friskolor går till, är uppseendeväckande då till och med civilministern talat om att friskolor väljer elever.

– Det är absolut förbjudet för skolorna att välja elever. Det finns tydlig lagstiftning för hur en intagning ska ske och under vilka speciella omständigheter undantag får göras. Alla, oavsett vilken ekonomi familjen har, har samma möjligheter att välja skola i det svenska skolvalssystemet, förtydligar Robert Thorburn.

Han noterar att många vinstmotståndare ofta hänvisar till en snart fem år gammal undersökning och använder den som stöd för att svenska folket skulle vara för vinstbegränsningar.

– Det är en förenklad bild av opinionen. När man även får ta ställning till konsekvenserna av ett vinstförbud så har ett sådant förslag betydligt svagare stöd. Istället värnas mångfald och valfrihet och detta är viktigare för svenska folket än vinstbegränsningar.

Flera debattörer har även lyft fram Danmark som ett gott exempel på hur ett friskolesystem kan fungera. Där får man till exempel inte bygga friskolekoncerner.

– Vad man då inte nämner är att i Danmark får friskolor ta ut elevavgifter, vilket leder till en tydlig segregering av friskolorna. I Sverige är det absolut förbjudet att ta ut några som helst avgifter. Det är till och med så att det är förbjudet att begära att elever ens tar med sig egen matsäck vid utflykter annat än i undantagsfall. Det är en stor skillnad mot andra länder.

Dessutom återstår att förklara varför det är bra att framgångsrika och eftertraktade skolor inte tillåts växa, så att de kan ta emot fler elever, summerar Robert Thorburn.

– Förbud mot skolkoncerner i kombination med skolavgifter är ett utmärkt sätt att skapa en starkt segregerad skola, där de bästa utbildningarna endast är tillgängliga för ett litet fåtal.

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist