Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 februari 2018

Lagrådet ger regeringen svidande kritik

En ändring i lagen om offentlig upphandling för att gynna idéburna aktörer inom välfärdsområdet får kalla handen av Lagrådet. Ellen Hausel Heldahl, expert i upphandlingsfrågor, konstaterar att det är ovanligt med så här skarp kritik

Foto: Ernst Henry Photography AB

Regeringen har föreslagit en ändring i lagen om offentlig upphandling (2016:1145) i syfte att förbättra förutsättningarna för den idéburna sektorn inom välfärdsområdet. Bland annat vill man öka användningen av så kallade sociala reserverade kontrakt som endast ska kunna tilldelas vissa typer av aktörer. Till del är den föreslagna lagstiftningen ett resultat av nya EU-direktiv men Lagrådet är starkt kritiska till det förslag som regeringen har presenterat.

Lagrådet konstaterar att det är svårt att urskilja vad regeringen menar med ”idéburen sektor” och att många företag kan anses uppfylla de kriterier som regeringen ställer upp, till exempel att organisationen ska ha en lednings- och ägarstruktur som bland annat kräver aktivt deltagande av personalen.

Enligt EU-lagstiftningen kan ett så kallat socialt reserverat kontrakt endast tilldelas en aktör för tre år i taget. Om en aktör har blivit tilldelad ett sådant kontrakt så måste man sedan vänta i tre år efter kontraktstidens utgång innan en ny tilldelning kan ske. Regeringen menar att detta är ett sätt att göra det lättare för ideella aktörer att sedan medverka i vanliga upphandlingar, utan reserverade kontrakt.

Detta ställer sig Lagrådet tveksamma till och skriver i starkt kritiska ordalag:

”För de flesta organisationer torde det dock framstå som svindlande osäkert att förlita sig på att den upphandlande myndigheten kommer att välja ett annat förfarande och att företaget kommer att vinna en ny upphandling som inte är reserverad.”

Därmed ifrågasätts motiven för den föreslagna lagstiftningen och Lagrådet bedömer att delar av den föreslagna lagstiftningen ”framstår som närmast obegriplig”.

Svenskt Näringslivs expert i upphandlingsfrågor, Ellen Hausel Heldahl, konstaterar att det är ovanligt med en så här skarp kritik:

– Jag har läst många yttranden från Lagrådet men det är inte ofta jag har sett den här nivån på kritiska formuleringar. Nu blir det intressant att se hur regeringen väljer att ta till sig av kritiken. Helt klart är att regeringen har fått en rejäl uppförsbacke i arbetet med den föreslagna lagstiftningen, säger Ellen Hausel Heldahl.

Lagrådets yttrande

Villkoren för privata välfärdsföretagVälfärd
Skriven avRobert Thorburn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist