LogoLogo
LogoLogo
Nyhet11 juni 2018

Larmet: Miljarder saknas i välfärden

Välfärdssektorn står inför stora finansiella utmaningar de närmaste åren, visar beräkningar från Finansdepartementet. För att möta behoven krävs det att både offentliga och privata aktörer samarbetar och att skattepengarna används mer effektivt, menar representanter från näringslivet.

välfärd.jpg
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna
Foto: Mikael Andersson

Den svenska välfärdssektorn är satt under press. I takt med att Sveriges befolkning väntas öka med drygt 1 miljon personer till 2030 kommer det att behövas hundratals nya äldreboenden, skolor och vårdcentraler för att möta behoven, visar en promemoria från Finansdepartementet som TT har tagit del av.

För Vårdföretagarna har de här utmaningarna länge varit på tapeten. Men under en lång tid har dessa frågor skymts av regeringens debatt om vinster i välfärden.

– Vi borde ha diskuterat de här verkliga utmaningarna redan för fyra år sedan. Men i stället har regeringen fokuserat på påhittade problem som vinster i välfärden, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.

Inom vård och omsorg måste åtminstone två problem lösas i framtiden, fortsätter han:

– Vi måste se till att yrken inom sektorn blir attraktiva igen. Att unga vill söka sig till vårdyrken och de som är inom yrket vill stanna kvar. Vi måste också bli bättre på att utnyttja ny teknik, till exempel genom att med mörkerseende kameror minska behovet av nattbemanning. Det skulle slå två flugor i en smäll, eftersom det också bidrar till trygg och ostörd sömn.

Tenelius understryker samtidigt att dessa utmaningar kan inte enbart mötas av offentlig sektorn.

– Inte alls. Här krävs det ett samarbete mellan privata och offentliga utförare. Om vi har en bättre dialog kommer vi kunna utbyta goda idéer för att bland annat lösa kompetensbristen inom vården.

För att bibehålla standarden i framtidens välfärd är regeringen redo att satsa 20 miljarder kronor i statsbidrag och ytterligare 9 miljarder på sjukvård och skola om Socialdemokraterna får fortsätta styra efter valet, säger finansminister Magdalena Andersson (S). Men detta är 17 miljarder för lite för att möta behovet, konstaterar Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för TT.

Det är bra att SKL lyfter frågan om finansieringsutmaningen, anser Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv.

– Offentlig sektor står inför stora finansiella utmaningar och ofta tittar man framförallt på två handlingsalternativ, att tillföra mer pengar genom höjda skatter eller att sänka välfärdsåtagandet. Båda dessa vägar är oönskade och svåra att genomföra, säger Morin och fortsätter:

– Det finns dock ett tredje alternativ – att använda resurserna bättre. I en kommande rapport visar Svenskt Näringsliv att det finns en potential att öka effektiviteten med motsvarande 50 miljarder i kommuner och landsting, det vill säga nästan dubbelt så mycket som regeringen avser tillföra som statsbidrag.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist