Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2017

Skolans effektivitet under lupp

Ett långsiktigt kvalitetsarbete med klara mål, elevfokus och resurser som används där de gör mest nytta, är tre faktorer som bidrar till mer effektiva skolkommuner. Det visar en ny rapport.

Viveka Abramsson, utbildningsnämndens ordförande i Vilhelmina.

Konsultfirman PWC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv undersökt vad som gör grundskolor framgångsrika. Syftet var att lyfta fram framgångsfaktorer hos kommuner som har en positiv utveckling, är effektiva, som bemästrar socioekonomiska utmaningar och ger höga skolresultat.

Slutsatserna är att dessa kommuner arbetar långsiktigt mot ett tydligt mål i sin skolverksamhet. Resurser används där de gör mest nytta, samtidigt som ansvar och roller är tydliga. Dessutom pågår ett ständigt arbete med att höja kvalitén i arbetet. Flera av kommunerna är även försiktiga med storsatsningar och väljer noga i högen av statsbidrag.

En kommun som lyckats väl är Vilhelmina i södra Lappland. Glest befolkad, 23 mil från Umeå, brottas de med många problem. Men skolverksamheten sticker ut med visionen att vara Lapplands bästa skolkommun. Bland grundskolorna hittar vi bland annat Saxnäs med förskola och klasser upp till årskurs nio och Malgovik med en förskola och klasser upp till årskurs sex. Dessutom har kommunen en gymnasieskola med 400 elever, fördelade på åtta nationella program.

Rapporten från Svenskt Näringsliv visar att Vilhelmina ligger på fjärdeplats i rankningen över kommuner med en positiv utveckling. Rankningen toppas av Nordmaling, Aneby och Kalix.

På ett seminarium berättade Viveka Abramsson, socialdemokrat och utbildningsnämndens ordförande, och Christer Staaf, förvaltningschef, om kommunens skolverksamhet.

– I vårt ständiga förbättringsarbete ingår att ha förankrade mål, ett tydligt ledarskap och att skolpolitiker, tjänstemän och skolledning är överens om färdriktningen. Vi vet vad vi vill, och hur vi använder våra pengar på bästa sätt, sade Viveka Abramsson.

– All vår verksamhet ska gagna eleven, tillade Christer Staaf.

I sin roll som förvaltningschef är han länken mellan politiker och skola.

– När ansvar och roller är fastlagda ökar förståelsen för varandra. Då är det lättare att diskutera. Engagemanget ökar och leder till högre kvalitet, sade han.

Skolan ska vara en attraktiv arbetsplats för alla i Vilhelmina. Därför prioriteras elevhälsa och stöd åt elever med särskilda behov liksom utbildning av personal.

– Vi har tyvärr oerhört svårt att få tag på behöriga lärare. Det påverkar möjligheten att nå målen. Duktiga och engagerade lärare höjer kvalitén på undervisningen, sade Christer Staaf.

Pedagogiskt ledarskap är en annan central faktor. Eftersom rektorer ansvarar för budget och skolans organisation vill Christer Staaf vill se mer forskning kring denna viktiga roll.

– Numera vet jag hur viktig en rektor är för en skolas utveckling, tillade Viveka Abramsson.

I en del av rapporten från Svenskt Näringsliv studeras även effektiviteten hos Kunskapsskolan, en privat skolkoncern. Verksamheten omfattar drygt 13 000 elever i 29 grundskolor och sju gymnasieskolor.

Kontrasten till Vilhelmina är i många stycken stor, till exempel vad gäller geografiskt läge och tillgång till kompetens, men i synen på en effektiv skola finns likheter.

Under seminariet konstaterade vd Fredrik Lindgren att skolkoncernen genomsyras av tydlighet, öppenhet och långsiktighet.

– Alla ska känna till vår vision, hur verksamheten styrs, vem som fattar beslut och hur mål utvärderas. Alla ska vara med och bidra till ständiga förbättringar, vilket ger stabilitet och trygghet.

Han lyfte också betydelsen av kompetens och skickliga medarbetare för att vara en effektiv och framgångsrik skolkoncern.

– Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö och konkurrenskraftiga löner, sade Fredrik Lindgren.

En kunskapskälla att ösa ur, är att lära av framgångsrika kommuner. Det underströk flera deltagare under seminariet. Tyvärr är det en akilleshäl för många, då något utbyte inte förekommer över huvud taget.

– Det finns potential för förbättringar, för att få ut mer av varje skattekrona, genom att ta lärdom av de bästa, anamma deras arbetssätt, uppmanade Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor.

Han underströk att en fungerande välfärd är viktig för näringslivet.

– De som går i skolan idag, är morgondagens medarbetare, sade han.

Kvalitet och effektivitet i välfärdenVälfärd
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist