NYHET9 september 2018

Svenskar är mer positiva till vinster i välfärden

Motståndet mot vinster i välfärden har varit en av de rödgröna partiernas hjärtefrågor i den politiska debatten. Men majoriteten av väljarna prioriterar inte den frågan. Det visar en mätning från Svenskt Näringsliv.

35 procent av väljarna är positiva till privata företag inom välfärdssektorn och över en femtedel – 22 procent – ställer sig neutrala. 29 procent av väljarna är negativa. Mätningarna visar också att antalet väljare som ställer sig positiva till vinster i välfärden har ökat de senaste veckorna.

– Allmänheten är inte emot vinster i välfärden, tvärtom, andelen som tycker att det är bra växer. Våra mätningar visar att de flesta antingen är positiva eller neutrala till vinster i välfärden, säger Tove Jarl, chef för opinionsanalys i Svensk Näringsliv.

– När man frågar väljarna om de problem som de ser i välfärdssektorn kommer dessutom frågan om vinster alltid sist.

85 procent av väljarna anser att bristen på personal är det främsta problemet inom vården. 68 procent anser att det största problemet är att vårdköerna växer. Enbart 40 procent pekar ut vinstjakten.

Vad gäller skolan anser 79 procent av väljarna att lärarbristen är det största problemet och 65 procent att det inte finns någon ordning och reda. 41 procent anser att det främsta problemet är att vinstdrivande friskolor ”dränerar verksamheten på pengar”.

Tove Jarl säger att det finns en diskrepans mellan de frågor som diskuteras i den politiska debatten och väljarnas verklighet.

– Det här visar att väljarna har en mer realistisk syn på vinster i välfärden än politiker.

Hälften av väljarna anser även att vinster i välfärden är en ”symbolfråga”. 23 procent ser det som en relevant fråga.

Väljarna har också bestämda åsikter i huruvida Socialdemokraterna har tjänat på att vara motståndare till vinster i välfärden eller inte. De allra flesta – 53 procent – anser att frågan om välfärdsföretagen inte kommer att göra någon skillnad i andelen som kommer att rösta på S.

Villkoren för privata välfärdsföretagVinster i Välfärden
Skriven avAna Cristina Hernández
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist