NYHET18 oktober 2023

Daunfeldt: Hamstring av personal kan fördjupa krisen

Företagen ”hamstrar” personal trots lågkonjunktur. Det betyder att de inte har något att sätta emot om den håller i sig. ”Det kan påverka hela arbetsmarknaden”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

” Trots att de kanske skulle behöva säga upp personal så är de rädda för att göra det”, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.Foto: Kate Gabor

Normalt brukar arbetslösheten öka vid en lågkonjunktur men det har den inte gjort den här gången. Kompetensbristen som råder i de flesta branscher gör att arbetsgivare behåller fler anställda än de egentligen har behov av – så kallad labour hoarding, hamstring av personal. Arbetsgivarna vill inte riskera att stå utan personal när konjunkturen vänder och tvingas ut och jaga nya medarbetare i konkurrens med andra företag.

– Trots att de kanske skulle behöva säga upp personal så är de rädda för att göra det, säger chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt.

Det kan påverka hela arbetsmarknaden om företagen håller för hårt i sina anställda.

Efter pandemin fick många branscher som hade sagt upp medarbetare stora problem, inte minst annat restaurangbranschen där många hade gått över till en annan bransch eller börjat plugga. Företagen fick ägna mycket kraft, tid och resurser för att hitta ny personal så att de kunde hänga med på uppgången.

– De blev brända helt enkelt och för att inte hamna i samma situation igen behåller de personalen och inväntar bättre tider, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Inget att sätta emot

Skulle den här lågkonjunkturen bara bli en tillfällig nedgång dipp och Sverige snabbt kommer tillbaka till ett mer normalt läge är det en bra strategi, menar han. Då har företaget behållit viktiga medarbetare som dessutom ofta är mer produktiva än de som är nyanställda.

Blir lågkonjunkturen däremot djupare och längre får många av de här företagen svårt att överleva, för de har inget att sätta emot, varnar Sven-Olov Daunfeldt.

– Då riskerar vi att varselvågor, arbetslöshet och konkurser kommer mycket snabbare än vad många tror. Det kan påverka hela arbetsmarknaden om företagen håller för hårt i sina anställda.

För optimistisk syn på konjunkturen

I många av de branscher som hamstrar personal, till exempel besöksnäringen, har företagen redan låg lönsamhet. Har de då dragit på sig höga personalkostnader är faran att de inte kommer ur det när lågkonjunkturen slår till med full kraft.

– De sitter fast med höga kostnader som pressar marginaler och lönsamhet under lång tid framöver, säger Sven-Olov Daunfeldt.

”Att vi är inne i ett svårt läge blir tydligare för varje dag som går.”

Antagligen är det en medveten risk många företag som hamstrar personal tar, men det är definitivt en stor risk, menar han.

– Tyvärr tror jag att många företag ser lite för optimistiskt på konjunkturen och hamstrar mer personal än de borde. Jag ser många tecken på att den här lågkonjunkturen kan bli allvarligare än vad många tror.

De flesta tror på negativ tillväxt i år och att det blir låg om ens någon tillväxt nästa år. Konsumtionen har fallit fyra kvartal i rad, vilket inte har hänt sedan början av 1990-talet.

– Att vi är inne i ett svårt läge blir tydligare för varje dag som går. Det är bekymmersamt, säger Sven-Olov Daunfeldt.

Vart fjärde företag hamstrar personal

I en undersökning från Svenskt Näringsliv bland drygt 2 500 företag svarade nästan vart fjärde företag att de har fler anställda än vad de på kort sikt behöver. I besöksnäringen, där det är vanligast, var det hela 29 procent.

– Det är förvånansvärt högt och ger ju en förklaring till varför inte arbetslösheten är större. Men nu verkar den vara på väg upp.

En frisk arbetsmarknad bör ha en viss dynamik, förklarar Sven-Olov Daunfeldt.

– Det är viktigt att det finns ett in- och utflöde. Blir folk inlåsta på sina jobb försvagas dynamiken och arbetsmarknaden cementeras. Om människor inte rör sig mellan jobb, utbildar sig och skaffar sig nya erfarenheter påverkas i slutänden Sveriges produktivitet, säger han.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist