NYHET6 november 2020

Jacke: ”Det finns fortfarande utrymme att rädda jobb och företag”

Svenskt Näringsliv vädjar om utökad hjälp för hårt drabbade företag. Vd Jan-Olof Jacke vill att omställningsstödet, korttidsarbetet och anstånden med skatteinbetalningar förlängs.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke menar att situationen snabbt förvärrats den senaste tiden när smittspridningen tagit ny fart och hårdare restriktioner införts.

Företagen lider svårt under den andra vågen av pandemin. Nästan hälften av företagen har drabbats av minskad produktion och försäljning jämfört med för ett halvår sedan. Dessutom har 33 procent av företagen färre anställda och 36 procent har minskat investeringarna jämfört med för sex månader sedan. Det framgår av preliminär statistik från Svenskt Näringslivs rullande undersökning Företagarpanelen.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke menar att situationen snabbt förvärrats den senaste tiden när smittspridningen tagit ny fart och hårdare restriktioner införts.

– Vi har många företag som fortfarande kämpar för att överleva men vi har också många företag som är oroliga för vilken minskad efterfrågan den här andra vågen av smittspridningen leder till, säger han.

Coronapandemin slog från redan första början hårt mot några enskilda branscher. Jan-Olof Jacke nämner besöksnäringen, persontransporter, researrangörer, eventorganisatörer och stora delar av handeln.

– Allting som handlar om att träffas och förflytta sig har det väldigt problematiskt. De nya restriktionerna begränsar ju deras möjligheter att bedriva affärer ytterligare. Många lever därför i realiteten under ett direkt näringsförbud.

Svenskt Näringsliv uppvaktar nu regeringen för att få nya mer långtgående krispaket. En åtgärd som organisationen vill se är att omställningsstödet förlängs. Stödet ges till företag som tappat minst 30 procent i omsättning till följd av samhällets nedstängning.

Det finns ett särskilt stort behov i besöks- och transportnäringarna.
Jan-Olof Jacke
Vd

– Det finns ett särskilt stort behov i besöks- och transportnäringarna där vi ser fortsatta omsättningstapp utan någon som helst egen förskyllan från företagens sida, säger Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringsliv menar att systemet med korttidsarbete varit mycket lyckat och räddat tiotusentals jobb. Men nuvarande system löper ut vid årsskiftet och organisationen vill att det förlängs med sex månader.

– Vi ser gärna att både systemet som sådant förlängs och att möjligheterna för ett enskilt företag att tillämpa reglerna förlängs med sex månader, säger Jan-Olof Jacke.

Det tredje förslaget handlar om att förlänga anstånden med skatteinbetalningar. Svenskt Näringsliv vill att det införs en möjlighet för företag att amortera inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms under tolv månader från det att tiden för anstånd upphör. Dessutom bör undantaget från företrädaransvaret gälla även vid en amorteringslösning.

Jan-Olof Jacke hänvisar också till situationen i Sveriges viktigaste konkurrentländer. De stora nationerna som Frankrike, Tyskland och Storbritannien förlänger möjligheterna till korttidsarbete. Grannländerna Finland och Norge förlänger omställningsstöden till sina företag.

– Det handlar om vilken konkurrenssituation vi får jämfört med våra viktigaste konkurrentländer, säger Jan-Olof Jacke.

När de första krispaketen presenterades i våras uppgav regeringen att utrymmet för krissatsningar låg på runt 4 procent av BNP. Jan-Olof Jacke menar att enbart 1,7 procent har använts så här långt.

– Det finns fortfarande ett väsentligt utrymme för att både rädda jobb och rädda företag. Vi tar inte lätt på att begära förlängningar av krisåtgärder men det har nu blivit helt uppenbart att det verkligen behövs, säger Jan-Olof Jacke.

Återstarta SverigeKonjunktur - Sveriges ekonomiska lägeEkonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist