NYHET4 juli 2022

Väljarna anser att politiska beslut är för kortsiktiga 

I en ny opinionsundersökning, genomförd av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv, anger sju av tio att politiska beslut ofta är för kortsiktiga och bortser från underliggande problem i samhället. Tre av fyra menar att långsiktiga reformer behövs för att stärka tillväxten och få fler i arbete.

En majoritet av svenskarna uppfattar att de samhällsproblem som finns nu främst är resultatet av politiska beslut i Sverige.Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Flera opinionsundersökningar, bland annat SOM-undersökningarna, har de senaste åren visat att en majoritet bland allmänheten är missnöjd med utvecklingen i Sverige, och att missnöjet ökat de senaste åren. För att få en djupare inblick i hur allmänheten ser på utvecklingen i Sverige, vad som anses vara orsaken till denna utveckling och hur den negativa utvecklingen kan vändas, har Demoskop genomfört en undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Endast tre av tio anger att de uppfattar att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll. Förväntningarna för utvecklingen av Sveriges ekonomi är dystra. Sju av tio svenskar tror att Sveriges ekonomi kommer att utvecklas åt fel håll det närmaste året. Även när det gäller utvecklingen av den egna ekonomin är andelen som tror på en negativ utveckling större än andelen som tror på en positiv utveckling. 

Endast tre av tio anger att de uppfattar att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll.

Två av tre instämmer i att Sverige har stora problem som kommer att ta decennier att lösa. Det finns även en övervikt av uppfattningen att svensk ekonomi behöver reformeras i grunden om inte levnadsstandarden ska försämras. Endast tre av tio anser att den svenska ekonomin är i grunden god och att de nuvarande problemen går över inom kort.

En majoritet uppfattar att de samhällsproblem som finns nu främst är resultatet av politiska beslut i Sverige. En av tre tror primärt det handlar om förändringar i vår omvärld. Tre av fyra uppfattar att de politiska besluten ofta är kortsiktiga. Den uppfattningen stöds av en majoritet av samtliga partiers väljare.

En mycket klar majoritet är av uppfattningen att den svenska partipolitiska debatten handlar för mycket om kortsiktiga partipolitiska utspel och för lite om Sveriges framtid, och att vad svensk ekonomi behöver är långsiktiga reformer. Få är av motsatt uppfattning. Det är också en majoritet som uppfattar att många politiska beslut på senare tid varit ogenomtänkta, att höja skatter och bidrag inte är en politik som stärker svensk ekonomi och att regeringen verkar sakna långsiktig idé om hur Sverige ska utvecklas.

Om undersökningen

Metod: Webbintervjuer inom ramen för en etablerad webbpanel

Målgrupp: Undersökningen är genomförd i ett befolkningsrepresentativt urval av den svenska allmänheten över 16 år.

Antal intervjuer: 2058 intervjuer

Vägning: Resultatet är vägt med avseende på kön, ålder, region och partisympati.

Fältperiod: 21 - 30 juni 2022.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist