NYHET8 maj 2024

Debatt om EU:s konkurrenskraft: ”Politiker ska inte utse vinnare”

Ja till inre marknaden, forskning och innovation men försiktighet när det kommer till statsstöd. Det var budskapet när koalitionen Europe Unlocked samlade tunga stats- och näringslivsrepresentanter i Rom. ”Politikens roll är att skapa de rätta förutsättningarna för att företag ska kunna växa”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

Panelen fr v: Christian Danielsson, Sveriges statssekreterare för EU-frågor, Marco Canaparo, European Affairs Director på Confindustria, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, Matteo Borsani, EU-chef på italienska Presidency of the Council of Ministers samt moderatorn Giovanna Pancheri, tf chefredaktör på SkyTG24. Bild: Benedikt Graebener

Nästa EU-kommission måste fokusera på produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft, men hur ska det gå till? Den frågan ställde Europe Unlocked när koalitionen nyligen bjöd in till ett panelsamtal i Rom. Bakom inbjudan stod utöver Europe Unlocked även Svenskt Näringsliv samt den svenska ambassaden i Rom. Även Italiens stora näringslivsorganisation Confindustria deltog.

De inbjudna deltagarna fick ta del av en paneldebatt som tog avstamp i det faktum att Europa ekonomiskt har halkat efter andra regioner i världen, samtidigt som världen befinner sig i ökad osäkerhet med stora geopolitiska utmaningar. Men det är ofta i de tuffa tiderna som det finns störst möjligheter att ta vara på, menar bland andra Enrico Letta, som nyligen presenterade sin efterlängtade rapport om den inre marknaden.

Konkurrenskraft i fokus

Enrico Letta medverkade via länk vid eventet i Rom, tillsammans med representanter från Sveriges och Italiens regeringar, samt svenskt och italienskt näringsliv. Deltagarna i paneldebatten var överens om att EU:s konkurrenskraft måste upp på agendan och att vägen till framgång går via en förstärkt och fördjupad inre marknad.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor, presenterade Europe Unlocked för den samlade publiken och deltog också i paneldiskussionen. Hon påminde om att Europa har genomgått många kriser, och att det bästa sättet att möta konkurrensen från USA och Kina samt hotet från Ryssland, är genom satsningar på EU:s konkurrenskraft.

Ett ekonomiskt starkt och konkurrenskraftigt EU är det bästa skyddet i en utmanande omvärld, menade hon. Basen för EU-samarbetet är den inre marknaden och den måste fungera bättre än i dag, påpekade hon, och nämnde att inte minst små och medelstora företag drabbas hårt av den snåriga regelbörda som råder i unionen i dag.

Vill se politik som skapar förutsättningar

Frågan om statsstöd återkom flera gånger i diskussionen och Anna Stellinger var tydlig med att den typen av stöd inte bygger långsiktig konkurrenskraft.

– Utan tvekan behöver vi starka europeiska företag eller ”champions” som kan konkurrera globalt. Men de ska inte väljas ut av politiker. Politikens roll är i stället att skapa de rätta förutsättningarna för att företag ska kunna växa, utvecklas och expandera både på den inre marknaden och på global nivå, sa Anna Stellinger i samband med eventet.

Hon fick medhåll av Christian Danielsson, Sveriges statssekreterare för EU-frågor, som också medverkade i panelen.

– Det är inte suveränitet som är väsentligt, utan konkurrenskraft, sa han..

Europe Unlocked lanserades i november 2023 på initiativ av Svenskt Näringsliv. Syftet med koalitionen, som stöttas av en rad europeiska näringslivsorganisationer, är att lyfta vikten av att nästa kommission fokuserar på EU:s konkurrenskraft.

Stärk EU:s konkurrenskraftEU-samordningDen inre marknadenEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist