NYHET30 oktober 2023

EU-vänliga vindar i Polen banar väg för svenska företag

Polen får en ny regering och ser ut att röra sig i en mer EU-vänlig riktning. Det kommer i så fall att öppna dörren för nya affärsmöjligheter. ”Inte minst inom miljöteknik och den gröna omställningen”, säger Charlotte Andersdotter, chef på EU-kontoret i Bryssel.

Donald Tusk ser ut att föra Polen i en mer EU-vänlig riktning. Positiva nyheter för svenska företag, menar Charlotte Andersdotter, chef för EU-kontoret i Bryssel.  Foto: Czarek Sokolowski, TT/Bram Mervillie, Sixshooter

Med största sannolikhet går Polen en mer EU-vänlig framtid till mötes. Sedan landet gick till val den 15 oktober, då rekordhöga 73 procent av de röstberättigade valde att gå till valurnorna, har ett nytt regeringsunderlag tagit form i landet.

Det sittande partiet, nationalkonservativa Lag och Rättvisa (PIS) som har haft makten i åtta års tid, blev visserligen största parti även i det här valet. Men en opposition bestående av Donald Tusks liberala parti Medborgarplattformen, mitten-högergruppen Tredje vägen och Vänstern lockade tillsammans tillräckligt många röster för att forma en egen majoritet. Eftersom Donald Tusk och hans parti till skillnad från PIS har gjort sig kända för att ha en EU-vänlig inställning, bäddar ett maktskifte för ett förbättrat samarbete mellan Polen och EU.

”EU behöver Polen och Polen behöver EU”

Väldigt glädjande nyheter, menar Charlotte Andersdotter som är chef för EU-kontoret i Bryssel.

– Lyckas Tusk till slut bilda en regering vore det mycket positivt för att kunna föra tillbaka Polen på en mer demokratisk väg, bekämpa korruption och utveckla EU-samarbetet. EU behöver Polen och Polen behöver EU, säger hon.

Viktiga förbindelser över Östersjön

Polen är en av de största ekonomierna i EU och landets ekonomi är dessutom en av de snabbast växande i Europa.

Enligt Charlotte Andersdotter är Polen en viktig marknad för svenska företag. Hon pekar på att det finns en lång tradition av starka ekonomiska och kulturella band mellan Sverige och Polen. Ett Polen som närmar sig EU innebär alltså goda nyheter för det svenska näringslivet.

– De stora hamnarna i södra Sverige expanderar för att tillgodose ett ännu större flöde av varor och människor, vilket vi förväntar oss och hoppas på. Att stärka de maritima förbindelserna över Östersjön är av yttersta vikt i ljuset av de nuvarande geopolitiska hoten, säger hon, och fortsätter:

– Att förstärka de fysiska förbindelserna mellan oss handlar inte bara om att främja ekonomisk integration som kommer att skapa ekonomiskt välstånd. Det handlar också om att öka vår gemensamma motståndskraft mot kriser och om att stärka våra muskler gentemot ett fientligt och mycket farligt Ryssland. Med en polsk regering som är vänligt inställd till EU finns det mycket goda möjligheter till nya och utvecklade affärsmöjligheter för svenska företag, inte minst inom miljöteknik och den gröna omställningen.

Polskt ordförandeskap på gång

I Bryssel samarbetar Svenskt Näringsliv bland annat med den polska systerorganisationen Lewiatan, som precis som Svenskt Näringsliv är medlemmar i den internationella organisationen Business Europe.

Polen har ordförandeskapet i EU under det första halvåret 2025. Vilka frågor hoppas du att de kommer att driva då?

– Vi hoppas så klart att Polen ska fortsätta att driva frågor som bidrar till långsiktig och hållbar konkurrenskraft inom unionen. Det handlar bland annat om att fördjupa den inre marknaden, ta itu med kompetensgapet, skapa ett attraktivt investeringsklimat och underlätta innovation, att vi har effektiva regelverk och att driva på en frihandelsagenda.

Den inre marknadenEU
Skriven avJohanna Allhorn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist