Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 maj 2021

EU:s uppdaterade industristrategi: ”Många saker som är positiva”

EU-kommissionen har presenterat en uppdaterad industristrategi. ”Det finns många saker som är positiva besked för näringslivet i det som kommissionen tar upp”, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.

Ett område som EU-kommissionen fokuserar på är EU:s inre marknad. Den behöver bli mer motståndskraftig vid kriser och utvecklas så att handelshinder och nationella särkrav försvinner och gränsöverskridande verksamhet underlättas.

EU-kommissionen har uppdaterat den strategi som presenterades i mars förra våren. Dagarna efter att strategin presenterades förklarades Covid-19 för en pandemi, och både EU och resten av världen gick in i en omfattande och svårhanterlig kris. Industristrategin har nu uppdaterats för att ta tillvara de lärdomar som kan dras av krisen och för att skapa bättre förutsättningar för att accelerera omställningen mot ett mer digitalt och hållbart samhälle.

Ett område som EU-kommissionen fokuserar på är EU:s inre marknad. Den behöver både bli mer motståndskraftig vid kriser och utvecklas så att handelshinder och nationella särkrav försvinner så att gränsöverskridande verksamhet underlättas, i synnerhet på tjänsteområdet. EU-kommissionen föreslår att ett nödinstrument för EU:s inre marknad införs för att förhindra plötsliga stängda gränser vid framtida kriser.

EU-kommissionen har även gjort en djuplodande studie för att undersöka vilka produkter och teknologier där EU är beroende av ett enskilt land utanför EU. Det gäller särskilt produkter inom hälso- och sjukvårdsområdet och insatsvaror till den energiintensiva industrin.

Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.
Foto: Ernst Henry Photography

– Mycket av det EU-kommissionen beskriver i den uppdaterade strategin är bra för näringslivet. Åtgärder för att stärka EU:s inre marknad ges stor uppmärksamhet, och det är bra för svenska företag. Vidare skriver EU-kommissionen att när EU beroende av ett enskilt land för tillgång till en viss produkt så bör det främst åtgärdas genom ökad och diversifierad handel, inte åtgärder som leder mot protektionism, säger Göran Grén, avdelningschef för företagsjuridik.

– Nu är det oerhört viktigt att den fortsatta hanteringen och realiseringen av strategin fortsätter på det inslagna spåret. Ett starkt EU med uthållig ekonomisk tillväxt byggs på öppenhet mot omvärlden, effektiv konkurrens och gynnsamma villkor för företagen, inte interventionistisk politik, säger han. 

Kommissionens pressmeddelande återfinns här

Svenskt Näringslivs synpunkter inför uppdateringen återfinns här

Den inre marknaden
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist