Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 januari 2021

En uppdaterad europeisk industripolitisk strategi för tillväxt

Svenskt Näringsliv vill uppmärksamma de aspekter som är särskilt viktiga i EU-kommissionens arbete med att uppdatera sin industristrategi. Utifrån våra perspektiv är det i sammanhanget viktigt att understryka främst fem områden: tillväxt, handel, konkurrensregler, industriella ekosystem och FoU. 

För det första är det av yttersta vikt att industristrategin fokuseras på att möjliggöra en ökad ekonomisk tillväxt i EU. Detta är en förutsättning för att medlemsländerna och EU gemensamt ska kunna börja betala tillbaka de höga skulderna. Det krävs därför gynnsamma villkor för företagen, en öppen ekonomi där fri rörlighet inom EU och handel med omvärlden underlättas, och där investeringar i utbildning, forskning och innovationsförmåga stärks ytterligare.

Öppen handel är nödvändigt för företag som vill växa och bli framgångsrika. Under pandemin uppstod hinder, vilket EU måste dra lärdom av. Företagen behöver ges förutsättningar att kunna upprätthålla robusta leverantörs- och värdekedjor. EU kan understödja detta genom att öka antalet alternativa marknader för företag genom öppna för ökad handel genom ambitiösa frihandelsavtal.

EU:s regelverk behöver ständigt uppdateras för att vara relevanta. Om EU-kommissionen bedömer det som nödvändigt att EU:s konkurrensregelverk uppdateras i syfte att ytterligare stödja klimatomställningen får det inte tränga undan privata investeringar eller snedvrida konkurrensen så att företag som genomfört progressiva investeringar utan statsstöd förfördelas.

Vad EU-kommissionens arbete med att dela in företagens behov i s k ekosystem ska mynna ut i förefaller fortfarande vara oklart. Här bör EU-kommissionen vara öppen både med att revidera hur ekosystem definieras och används, men också gällande vilka sektorer som undersöks så att verktyget inte blir exkluderande.

Slutligen är det avgörande att det offentliga ökar finansieringen av forskning och utveckling, framförallt med fokus på industrinära samverkansforskning. EU behöver särskilt växla upp arbetet och satsningarna på att investera i öppna test-och demonstrationsmiljöer och så kallade sandlådor för att utveckla regelverket att främja ny teknologi och innovation.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist