NYHET30 juni 2023

Ordförandeskapet går i mål – ”Ett stort kliv i rätt riktning”

Det svenska ordförandeskapet i EU går mot sitt slut. Ett intensivt, men resultatrikt halvår, sammanfattar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor. ”Det gör skillnad om man är ute tidigt och är konstruktiv”, säger hon.

”Det gör skillnad om man är ute tidigt och är konstruktiv. Vi har lagt fram en vass agenda och det är nyckeln till reell EU-påverkan”, säger Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor. Foto: Sören Andersson

När december övergick till januari tog Sverige över ordförandeklubban i EU från Tjeckien. I en omvärld präglad av Ukrainakriget, energikris och allt bistrare ekonomiska tider hamnade Sverige i strålkastarljuset för europeisk politik.

Sverige var ordförande även 2001 och 2009, men i en värld som präglades av andra frågor och konflikter än i dag.

Ett ordförandeskap i EU förbereds inte på en dag. För Svenskt Näringslivs del inleddes arbetet för drygt två år sedan. En central del av processen var att vara framåtblickande och konstruktiva i stället för att reagera eller i ett sent skede säga nej till förslag, menar Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor.

– Sverige har ofta, oavsett regering och fråga, hamnat i ett läge där man är ganska sena in i processen och främst är kritiska mot förslag som vi inte gillar, från minimilöner till taxonomin. Visst ska vi vara starkt kritiska mot dåliga förslag, men vi måste samtidigt också kunna formulera vad vi istället vill se. Därför drog vi tidigt i gång ett arbete med medlemsorganisationerna om vilka frågor som Sverige bör driva i EU. Vi hade som utgångspunkt att vara tidigt ute och proaktiva i stället för att bara reagera på andras förslag, säger hon.

Arbetet mynnade ut i fem prioriteringar under ordförandeskapet: förstärka och fördjupa den inre marknaden, ta ledarskapet för frihandel globalt, främja en grön omställning, accelerera digitaliseringen och främja företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Svenskt Näringslivs handelsseminarium i Bryssel. Anna Stellinger modererade.

Inre marknaden tillbaka på agendan

Dialogen etablerades med alla riksdagspartier och gehöret var mycket positivt. Statsminister Ulf Kristerssons regeringsdeklaration innehöll alla delarna, betonar Anna Stellinger.

Genomslaget stannade dock inte inom Sveriges gränser. Ett exempel är hur näringslivets syn på EU:s inre marknad varit i fokus.

– Inre marknaden fyller 30 år i år och vi har under halvåret medverkat i en lång rad evenemang på temat. Genomslaget har varit stort när det gäller att visa hur viktig den inre marknaden är ur ett företagsperspektiv. Den inre marknaden är vår absolut viktigaste marknad, både för import och export.

– Men vi kan inte sätta oss ner och fira, utan måste kavla upp armarna för att fortsätta arbetet, framför allt på tjänsteområdet. Det budskapet har vi diskuterat, både konkret och i detalj, med alla de övriga 26 ländernas ministrar och parlamentariker, säger Anna Stellinger.

Den allra största framgången är dock en annan, enligt henne. Under mer än tio har frågan om konkurrenskraft saknats på EU:s agenda. Finanskrisen, brexit, coronapandemin och Ukrainakriget har knuffat ner konkurrenskraften på dagordningen.

– Frågan fanns inte heller med inför ordförandeskapet, men redan tidigt under förra året tog vi från Svenskt Näringslivs håll fram konkreta åtgärder för konkurrenskraft så att EU:s produktivitet inte hamnar på efterkälken. Vi lade helt enkelt fram den konkurrenskraftsagenda som vi menade att EU saknade och behövde.

Hon fortsätter:

– Inför toppmötet i december lyckades regeringen få samtliga andra 26 länder att efterfråga att EU-kommissionen tog fram en konkurreskraftsagenda. Det är helt underbart, att det som började som en idé blev en svensk linje och till sist ett uppdrag till EU-kommissionen.

Jacob Wallenberg och Antony Blinken diskuterar med de svenska företagen på plats i Luleå under TTC.

Svenskt Näringsliv värd vid uppmärksammat möte

Från Arlanda stad till Åre i norr och Lund i söder, från riksdagen till transatlantiskt toppmöte i Luleå. Och en och annan vända till Bryssel. Från seminarium med alla unionens näringsministrar till samtal med innovativa svenska företag tillsammans med USA:s utrikesminister Antony Blinken. Anna Stellinger ser tillbaka på ett halvår där arbetet har varit intensivt, men varit värt varje insats.

Inte minst när Sverige stod som värd för Trade and Technology Council, TTC, med hundratals personer från EU, USA och näringslivet.

– Återigen blev inramningen väldigt lyckad när gemensamma lösningar i frågor kring digitalisering och grön omställning diskuterades. Att Svenskt Näringsliv stod värd för den stora middagen med det amerikanska och europeiska näringslivet, med statsministern på plats, var fantastiskt. Dessutom var intresset stort för utställningen med svenska bolag som är drivande i den gröna omställningen, vi var tvungna att dra ett par kommissionärer därifrån, säger hon.

Anna Stellingers förhoppning är att det svenska ordförandeskapet ger mersmak och pekar ut riktningen även framöver.

– Efter att alla som varit involverade i ordförandeskapet har pustat ut, både politiker, tjänstemän och alla vi andra som bidragit, hoppas jag att vi kommer ihåg att vi faktiskt kan få igenom viktiga saker. Att det gör skillnad om man är ute tidigt och är konstruktiv. Vi har inte varit reaktiva , utan lagt fram en vass agenda och det är verkligen nyckeln till reell EU-påverkan, avslutar hon.

Delaktighet och påverkan i EUDen inre marknadenEU Presidency
Skriven avJakob Stenberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist