NYHET19 december 2023

Toppolitikern Enrico Letta på exklusivt turnéstopp – träffade svenska företag

Italiens före detta premiärminister Enrico Letta har fått i uppdrag av de 27 EU-länderna att ta fram en rapport om EU:s inre marknad. Som en del i arbetet besökte han nyligen Svenskt Näringsliv för ett samtal om konkurrenskraft, regelkrångel och riskerna med statsstöd.

Under sitt Sverigebesök passade Enrico Letta på att besöka Svenskt Näringsliv för att träffa företagare och medlemsorganisationer.

Italiens före detta premiärminister Enrico Letta har fått i uppdrag av de 27 EU-länderna att ta fram en rapport om EU:s inre marknad. Som en del i arbetet besökte han nyligen Svenskt Näringsliv för ett samtal om konkurrenskraft, regelkrångel och riskerna med statsstöd.

Syftet med Enrico Lettas kommande rapport är att ge råd till nästa EU-kommission om vad som måste göras för att EU:s inre marknad ska nå sin fulla potential. Det finns fortfarande för många hinder för att den inre marknaden ska fungera friktionsfritt. Rapporten ska presenteras för Europeiska rådet i mars 2024.

För närvarande är Enrico Letta ute på turné i EU för att få input från olika medlemsländer. Nyligen gjorde turnén ett stopp i Sverige. Som en del av programmet bjöd Svenskt Näringsliv in Letta för att träffa representanter från den egna organisationen, de största bransch- och medlemsorganisationerna och företag från olika branscher.

Vi älskar EU:s inre marknad men för tjänsteföretag är den fortfarande full av hinder

Det rådde enighet om vikten av den inre marknaden för svenska företag. Medlemsorganisationerna och företagen lyfte även de hinder som finns för att den inre marknaden ska fungera fullt ut, som till exempel harmoniseringsfrågor, snedvriden konkurrens på grund av statligt stöd, oenhetligt genomförande av gemensam lagstiftning, bristande incitament för privata investeringar, energiförsörjning och kompetensbrist. Listan på åtgärder och rekommendationer var lång.

– Vi älskar EU:s inre marknad men för tjänsteföretag är den fortfarande full av hinder. Exempelvis finns det fortfarande 5 700 nationellt reglerade yrken inom EU som hindrar företag från att verka över gränser. Vi måste kunna minska den listan, sa en av mötesdeltagarna.

– Elektrifieringen kräver planering på lång sikt och stora investeringar. Det behövs incitament för såväl offentliga som privata investeringar. Vi är starka i EU men vi behöver våra globala leverantörskedjor och vill inte se hinder i dem, tillade en annan.

”EU måste återfå sitt förtroende”

Den samlade bilden var att regelkrånglet och de ojämlika förutsättningarna är allra tuffast för de mindre företagen. Ett problem som lyftes är att nationella märkningar inom EU överlappar varandra och skapar stora problem inom bland annat detaljhandeln, eftersom de hindrar små företag att bli konkurrenskraftiga.

EU måste återfå sitt förtroende för att europeiska företag har kapacitet att konkurrera på en global marknad

Företrädarna för branschorganisationerna och företagen berättade för Enrico Letta att de gärna vill se mer av öppenhet för handel mot resten av världen samt regelförbättring med fokus på konkurrenskraft.

– En stark inre marknad med tillgång till en global marknad är fundamental för industrin. EU måste återfå sitt förtroende för att europeiska företag har kapacitet att konkurrera på en global marknad. Standardiseringsarbetet är av stor betydelse, men EU:s ansats idag är stelbent och resulterar i ramverk som inte tillåter en smidig en anpassning till teknikutvecklingen, sa en företagsrepresentant, som var bekymrad över ökad statsintervention i ekonomin och ökade volymer av statsstöd.

Enrico Letta höll med om att det måste finnas en försiktighet kring statsstöd, som han menade kan bli ”slutet för den inre marknaden” om de används för generöst.

Inre marknaden inte fullbordad

Letta sammanfattade alla inspel som han tar med sig i sitt arbete, och konstaterade att den inre marknaden inte är fullbordad. Han underströk att medan den fria rörligheten för varor fungerar relativt väl, är det betydligt sämre med den fria rörligheten för tjänster och personer. Men allra längst väg kvar är det för en fungerande rörlighet för kapital.

– Vi är överens om behovet av effektiv finansiering av framtidsorienterade investeringar, inte minst för den gröna omställningen, så därför behöver vi en väl fungerande kapitalmarknadsunion, sa han också.

Svenskt Näringslivs vice ordförande Tom Erixon stod som värd för mötet med Enrico Letta. Vid mötet medverkande statssekreterare Håkan Jevrell, liksom Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, som modererade samtalen. Marie Svensson, ordförande för Svenskt Näringslivs SME-kommitté gav perspektiv från de mindre bolagen. På plats fanns även representanter från Teknikföretagen, Almega, Svensk Handel, Byggföretagen och Transportföretagen, samt från företagen Hitachi, Randstad, Boozt, Skanska, Västerås distribution AB och Hägerstens Åkeri AB.

EU-samordning
Skriven avJohanna Allhorn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist