REMISSVAR10 maj 2021

Finansdepartementets Promemoria Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi 2021/01011
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-45

Svenskt Näringsliv tillstyrker att det införs bestämmelser i årsredovisningslagen som tydliggör vilka företag och koncerner som är skyldiga att lämna upplysningar enligt taxonomiförordningen i den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Förslaget att Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att pensionsstiftelser som avses i 9 a § andra och tredje stycket tryggandelagen följer artiklarna 5–7 i taxonomiförordningen avstyrks. I övrigt lämnas förslagen i promemorian utan erinran.

Ansvarig handläggareSofia Bildstein-Hagberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist