REMISSVAR29 september 2021

Förslag till allmänna råd om ändringar i Bokföringsnämndens allmännaråd samt ändring av tillhörande vägledningar med avseende på datum för avgivande av årsredovisning m.m.

MOTTAGARE
Bokföringsnämnden
Externt diarienummer
2021:83, 2021:84, 2021:85
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-136

Bokföringsnämnden föreslår att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande i årsredovisningslagen till när årsredovisningen är beslutad ska upphöra att gälla. Det förtydligas att årsredovisningen avges den dag den är undertecknad. Förslaget föranleds av att det i samband med elektroniska underskrifter blivit vanligare att fler än ett datum för underskrift anges i årsredovisningen till följd av att underskrifterna görs vid olika tidpunkter. För en användare av årsredovisningen kan dateringen av årsredovisningen ha väsentligt informationsvärde. Svenskt Näringsliv anser att det är olämpligt med en ordning som medför att det framgår fler än ett datum av årsredovisningen. För att det ska bli tydligare när årsredovisningen fastställts behöver lagstiftningen ses över. I avvaktan på nödvändig lagändring finns, med hänsyn till de problem som i nuläget kan uppstå när årsredovisningen skrivs under elektroniskt, skäl att justera K-regelverken i enlighet med Bokföringsnämndens förslag.

Ansvarig handläggareJohan Fall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist