REMISSVAR29 september 2021

Förslag till ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd. (BFNAR 2012:1) om Årsredovisning och koncernredovisning

MOTTAGARE
Bokföringsnämnden
Externt diarienummer
2021:82
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-135

Bokföringsnämnden (BFN) föreslår att den bestämmelse i de allmänna råden K3 som anger att ett företag för särskilt ändamål (SPE) ska omfattas av koncernredovisningen om moderföretaget har bestämmande inflytande utan att vara ägare tas bort. Skälet är att BFN bedömer att det är tveksamt att punkten överensstämmer årsredovisningslageng. Därutöver föreslås två redaktionella ändringar i K3. Svenskt Näringsliv anser principiellt att företag för särskilt ändamål som ett företag har bestämmande inflytande över bör omfattas av koncernredovisningen. En sådan redovisning ger användare av koncernredovisningen en bättre bild av koncernens finansiella ställning och resultat och motsvarar därför också vad som föreskrivs i den internationella redovisningsnormgivningen. BFN bör därför avvakta med den föreslagna ändringen till den utredning som nyligen tillsatts och som bl.a. har i uppdrag att se över årsredovisingslagen i detta avseende redovisat sitt uppdrag.

Ansvarig handläggareJohan Fall
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist