REMISSVAR31 maj 2021

Remiss av SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion

MOTTAGARE
Justitiedepartementet
Externt diarienummer
Ju2021/01037
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-56

Sammanfattning

  • Svenskt Näringslivs samlade bedömning är att förslaget om ny lag om företagsrekonstruktion och lag om offentlig skulduppgörelse sammantaget kommer att leda till fler lyckade företagsrekonstruktioner.
  • En kostnadsfri rådgivningstjänst om tidig varning bör utformas så att den inte upplevs konkurrera med befintliga rådgivningsaktörer.
  • Endast mindre brister i gäldenärens bokföring bör inte medföra hinder mot att besluta om företagsrekonstruktion.
  • Förslaget om att verkställighetsförbudet under vissa förutsättningar även ska omfatta försäljning av handpanträtt bör analyseras djupare för att undvika att företagens kreditmöjligheter försämras.
  • Reglerna om gäldenärens avtal bör i lämpliga delar få sin motsvarighet i konkurs.
  • Förslaget om förhandsanslutning vid ansökan om offentlig skulduppgörelse bör tas bort eller ändras till att omfatta en lägre andel av borgenärerna och fordringarnas samlade belopp.
  • Det redovisade systemet för företagsledares handlingsplikt bör inte införas med mindre än att det föregås av en samlad översyn av företagsledares ansvar.
  • Antalet tingsrätter som handlägger ärenden om företagsrekonstruktion bör begränsas till en i varje hovrättsområde.
  • Såväl juridiska som affärsmässiga kunskaper bör ställas på den som utses till rekonstruktör.
  • Bedömningen av hur utredningens förslag kommer att påverka företagen är bristfällig i vissa avseenden. Det gäller inte minst den sammantagna påverkan på företagens kreditmöjligheter framöver.
Ansvarig handläggareChrister Östlund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist