NYHET28 november 2023

EU måste stärka kapitalmarknaderna, inte begränsa dem

Flera tunga näringslivsorganisationer uppmanar lagstiftarna att inte acceptera förslag som kan komma att kapa EU:s så kallade Noteringsakt (Listing Act). Förslagen riskerar att hämma småföretagens tillväxt, skriver Maria Larsson, senior jurist.

Foto: Mostphoto

Lagstiftningsprocessen beträffande Noteringsakten (Listing Act), och närmare bestämt förslaget till ett direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag går nu in trilog.

Flera europeiska näringslivsorganisationer uppmanar EU:s lagstiftare att hålla fokus på syftet med Listing Act och säkerställa att dess viktiga ändamål uppfylls; det vill säga att vi stärker EU:s kapitalmarknader och förbättrar villkoren för små och medelstora företag (SMEs), vår viktigast katalysator för tillväxt.

Många av de innovationer och teknologier som vi behöver för den gröna omställningen och för digitaliseringen kommer från små- och medelstora företag

Förslag som fortfarande diskuteras utgör klara avvikelser från syftet med direktivet och skulle vara kontraproduktiva, inte minst för framtidens europeiska tillväxtföretag. Många av de innovationer och teknologier som vi behöver för den gröna omställningen och för digitaliseringen kommer från små- och medelstora företag. Utan tillgång till kapital kommer deras teknologier inte att nå marknaden. Vi måste säkerställa att dessa viktiga verksamheter inte tvingas lämna Europa till förmån för kapitalmarknader som saknar de begränsningar som nu föreslås.

Det gemensamma budskapet från näringslivsorganisationer i Italien, Nederländerna, Danmark, Finland, Polen, Tjeckien, Rumänien och Sverige finns här.

Bolags- och börsrätt
Skriven avMaria Larsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist