Rapport3 februari 2023

Lagrådet - motvikt eller rundningsmärke? En granskning av Lagrådets yttrande 2006-2022.

För näringslivet är det av central betydelse att lagstiftningen håller hög kvalitet. Lagar som är enkla att förstå och förutse konsekvenserna av bidrar till att underlätta företagande och investeringar. I detta samanhang har Lagrådet en viktig uppgift att granska lagförslag från regeringen. I en unik studie har vi undersök alla yttranden från Lagrådet under perioden 2006-2022. Resultatet är neslående. I nästan var fjärde yttranden framförs kritik och av dessa innehåller en femtedel sådan allvarlig kritik att hela eller delar av lagförslaget får betraktas som underkänt. För att stärka kvaliteten i lagstiftningen behöver Lagrådets verksamhet stärkas. Vi föreslår tre reformer: För det första bör fler lagförslag passera Lagrådet. För det andra bör Regelrådet involeveras för att granska lagrådsremisser i vissa fall. För det tredje för Lagrådet ges möjlighet att förorda återremiss i vissa fall.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist