Rapport30 maj 2022

Lätta på regelbördan

Trots att samtliga svenska regeringar på senare år lyft fram behovet av regellättnader fortsätter företagens regelbörda att växa. Nya beräkningar som Svenskt Näringsliv gjort visar att företagens kostnader för att leva upp till de bestämmelser som politiken och myndigheterna beslutar om nu uppgår till minst 200 miljarder kronor varje år. Även om det är företagen som idag är verksamma i Sverige som träffas av kostnaderna är den betydande regelkostnaden också något som utländska aktörer tar hänsyn till i sina investeringsbeslut.

De omfattande regleringarna minskar viljan att starta företag, anställa och växa. Om regelgivningen kan förbättras kommer det att stärka företagsamheten och samhällsekonomin. Potentialen är betydande enligt en ny studie som presenteras i denna rapport. En minskning av regelbördan till den nivå som gäller i till exempel Danmark, Norge och USA skulle ge Sverige avsevärt högre tillväxt och kraftigt sänkt arbetslöshet.

De åtgärder som hittills prövats har inte varit tillräckliga och en slutsats i rapporten är att det krävs betydligt kraftfullare insatser för att rå på regelbördan. En verkningsfull förenklingspolitik kan inte förlita sig på enskilda åtgärder utan förutsätter strukturella reformer av hela policycykeln, från det inledande arbetet med att ta fram underlag för regelbeslut till dess att regeln utvärderas.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist