Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET13 maj 2014

Momsregel skapar orimliga konsekvenser

På flera områden förhindrar dagens momsregler företag att göra samhällsnytta. En av de problematiska reglerna är den om stadigvarande bostad, som bland annat försvårar byggande och renovering av äldre, vård, omsorgs- och flyktingboenden, skriver Anna Sandberg Nilsson, momsexpert.

Anna Sandberg Nilsson

På ett antal områden förhindrar dagens momsregler företag att göra särskild samhällsnytta. Svenskt Näringsliv har nu skickat ett förslag till regeringen om att ändra lagen för att komma till rätta med dessa uppenbarligen helt orimliga konsekvenser.

Regeln om avdragsförbud för moms på kostnader för ”stadigvarande bostad” skapar problem vid tillämpningen och leder till negativa konsekvenser som står i strid med momssystemet. Avdragsförbudet medför bland annat att en fastighetsägare inte kan bli frivilligt skattskyldig vid upplåtelse till äldre-, vård-, omsorgs- och flyktingboenden vilket försvårar vid byggande av fler eller renovering av befintliga fastigheter till sådan verksamhet.

Även nystartade företag och arbete på distans som sker i hemmet missgynnas på grund av denna momsregel och motverkar därmed regionalpolitikens utvecklingsmål att främja bosättning i glesbygden. Regeln försvårar även miljöinvesteringar då en mikroproducent som säljer överskottsel från egen solcellsanläggning drabbas. Idag nekas mikroproducenter momsavdrag, trots att moms måste redovisas på försäljningen.

Svenskt Näringsliv anser att denna momsregel går utöver det ursprungliga syftet. Avdragsrätt för moms på privat konsumtion, som avdragsförbudet är avsett att träffa, omfattas redan av den allmänna avdragsrättsbestämmelsen.

Förutom gränsdragningsproblem medför avdragsförbudet på dessa områden orimliga effekter för samhället i stort. Momsreglerna ett av de mest komplicerade regelverk som näringslivet, Skatteverk och domstolar har att tillämpa. Reglerna medför en enorm regelbörda och detta för en skatt där företagen agerar oavlönad uppbördsman. Att förbättra och förenkla momsreglerna måste därför prioriteras.

Det är anledningen till att Svenskt Näringsliv föreslår att avdragsförbudet för stadigvarande bostad slopas i momslagen och att man möjliggör för frivillig skattskyldighet för vård-, omsorgs- och flyktingboenden.

Regelförbättring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist