LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 mars 2019

Regelförbättringsarbetet får underbetyg

Regelkrånglet fortsätter för svenska företag. Inga förbättringar har skett de senaste åren, enligt rapporten Regulatory Policy Outlook. 22 företrädare för näringslivet uppmanar regeringen att ta initiativ till möten för att vända den negativa trenden.

I Sverige har regelbördan för företagen ökat explosionsartat. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader har ökat, netto, med sex miljarder kronor på fem år.

Ett av de största hindren för ett konkurrenskraftigt företagsklimat i Sverige just nu är den kraftigt ökade regelbördan och ineffektiviteten i de regelverk som omgärdar företagandet i Sverige. Vidare hamnar regelförbättring är alltid topp tre av de frågor som företagen pekar ut som de största tillväxthindren. Det är med andra ord ett område som måste finnas med om man vill bedriva en seriös näringspolitik.

På inbjudan av Näringslivets Regelnämnd NNR besöker OECD den 27 mars Sverige och den svenska näringsministern för att redogöra för de svenska resultaten i sin undersökning Regulatory Policy Outlook 2018. Undersökningen, som handlar om arbetet med regelförbättring och styrning i samtliga OECD-länder och EU, visar att Sverige halkar efter i regelförbättringsarbetet och att inga förbättringar skett sedan förra undersökningen 2015.

I Sverige har regelbördan för företagen har över tid ökat explosionsartat. Tillväxtverkets mätningar visar att företagens administrativa kostnader har ökat (netto) med sex miljarder kronor på fem år.

Regelrådets granskningar visar att en stor del av konsekvensutredningarna beträffande förslag till nya eller förändrade företagsregler håller låg kvalitet.

Vi uppmanar nu regeringen att bjuda in näringslivet till samtal om hur vi ska kunna vända det skenande regelkrånglet. Vi behöver diskutera vilka åtgärder och förslag som näringslivet och OECD lämnat som regeringen kan och vill ta tag i först och skapa ett forum för återkommande dialog mellan regeringens ministrar och näringslivet i denna fråga. Det är med andra ord dags för konkret handling och prioritering av regelförbättringsfrågan. På så vis kan vi skapa konkurrenskraftiga och förutsägbara regelverk och bli ett ännu mer attraktivt land för företagande, kompetens och investeringar.

Anna-Karin Hatt, vd Almega
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige Lars Zacharoff, vd Finansbolagens Förening Fredrik Nordström, vd Fondbolagens Förening Günther Mårder, vd Företagarna Palle Borgström, Ordförande Lantbrukarnas Riksförbund Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd NNR Peter Thörn, Ordförande Småföretagarnas Riksförbund Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare Isabella de Feudis, vd SVCA Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel Karin Johansson, vd Svensk Handel Joakim Norlén, vd Svensk Industriförening Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen Urban Funered, vd Svenska Fondhandlareföreningen Ulf Svahn, vd Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen Mattias Dahl, vd Transportföretagen Jonas Siljhammar, vd Visita

Debattartikeln publicerades i Di 2019-03-27

Läs hela artikeln här:

RegelförbättringREGELFÖRENKLING.Regelkrånglet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist