NYHET24 januari 2022

Regeringen backar – återinför tillfällig lag om bolagsstämma 

Smittspridningen får regeringen att återinföra den tillfälliga lagen som styr bolagstämmor. Detta efter påtryckning från bland annat Svenskt Näringsliv.

Anne Wigart, jurist, Svenskt Näringsliv.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under Covid19-pandemin trädde ikraft i april 2020. I oktober 2021 beslöt regeringen att inte förlänga giltighetstiden för lagen varför den upphörde att gälla vid årsskiftet.

Svenskt Näringsliv begärde i december att regeringen snarast skulle inleda ett lagstiftningsarbete för att få lagregler antagna motsvarande dem i den tillfälliga lagen.

Regeringen vänder nu i frågan och bedömer att smittspridningen i samhället är så pass allvarlig att det finns skäl att återinföra reglerna, konstateras i ett utkast till proposition, som är ute på remiss.

Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet och skriver i sitt remissvar att ”det är angeläget att bolag återfår möjligheten att hålla bolagsstämma utan fysisk sammankomst.”

I ett läge med ökad smittspridning, så ser bolagen det inte som ansvarsfullt att hålla en bolagsstämma med fysiskt deltagande av många aktieägare, även om det skulle vara juridiskt tillåtet, påpekar Anne Wigart, jurist på Svenskt Näringsliv.

– Återinförandet av de tillfälliga lagreglerna bör därför genomföras snarast möjligt, säger hon.

Enligt aktiebolagslagen måste aktieägare alltid ha möjlighet att delta i stämmolokalen. Lagen tillåter inte att aktiebolag samlar in fullmakter eller ordnar en poströstningsmöjlighet om inte bolaget har bestämmelser om det i sin bolagsordning.

Med de nu föreslagna reglerna blir det möjligt att även utan sådan bestämmelse hålla bolagsstämma utan fysiskt möte, antingen med endast poströstning eller en kombination av digital stämma och poströstning.

Bolags- och börsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist