NYHET21 januari 2021

Så upprättas ersättningsrapporten

Börsbolag måste numera för varje räkenskapsår upprätta en ersättningsrapport som ska läggas fram på årsstämman för godkännande. Första gången blir på stämman 2021. 

Ersättningsrapporten ska vara en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutat.Foto: Colourbox

Svenskt Näringsliv har tillsammans med advokatbyråerna Mannheimer Swartling och Vinge tagit fram en mall för ersättningsrapporten (på engelska). Sist i mallen finns ett exempel som förhoppningsvis kan hjälpa till att illustrera hur en ersättningsrapport som upprättas med tillämpning av malldokumentet skulle kunna se ut.

Exemplet har senare översatts till svenska och i samband därmed gjordes även några smärre justeringar i det engelskspråkiga exemplet (se den andra bifogade filen).  

Ersättningsrapporten ska vara en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som stämman beslutat. I 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen anges vad rapporten ska ange.

Enligt det bakomliggande EU-direktivet (direktiv (EU) 2017/828 om uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang) ska EU-kommissionen ta fram en vägledning för ersättningsrapportens utformning. Det har man ännu inte gjort - och det finns inget besked om när vägledningen kommer att publiceras. I mallen har vi därför utgått från kommissionens senaste utkast till vägledning, från juli 2019.

Kollegiets för svensk bolagsstyrning ”Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram” innehåller vissa bestämmelser som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen om ersättningsriktlinjer och ersättningsrapport. Dessa regler trädde i kraft den 1 januari 2021.

Bolags- och börsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist