Rapport20 juni 2023

En ny politik för en ny tid. Svenskt Näringslivs inspel till forskningspropositionen 2024

Sverige står inför svåra utmaningar i en svår tid. Rysslands angreppskrig på Ukraina har skapat det instabilaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Frågan kring vår framtida elförsörjning ställs alltmer på sin spets. I kölvattnet av pandemin ser vi en alltmer trängd frihandel och interventionistisk näringspolitik.

Det nya omvärldsläget ställer också krav på forskningspolitiken. Vi ser ett ökat kunskapsbehov för att klara såväl uppbyggnaden av Sveriges framtida energisystem som för att säkra utvecklingen av det nya totalförsvaret.

Sverige har varit och är alltjämt i flera avseenden en framgångsrik forskningsnation. Men den internationella konkurrensen hårdnar allt mer. Under en längre tid har Sverige tappat i såväl forskningsinvesteringar som i akademisk kvalitet. Sverige tillhör inte längre toppskiktet av länder som producerar den allra bästa forskningen.

För att vända utvecklingen krävs en omläggning av politiken. I detta inspel till regeringens kommande forskningsproposition redovisar Svenskt Näringsliv sin analys och förslag för svensk forskningspolitik.

Skriven avEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist