REMISSVAR16 februari 2024

Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor

MOTTAGARE
Utbildningsdepartementet
Externt diarienummer
U2024/00153
Svenskt Näringslivs diarienummer
2024-32

Det försämrade säkerhetsläget i världen måste få effekter på hur lärosätena hanterar sin inre säkerhet. Det är allvarligt om samarbete mellan företag och lärosäte inte kommer till stånd eller avbryts på grund av oro kring lärosätenas säkerhetsrutiner.

Lärosätena har det yttersta ansvaret för att förhindra otillbörlig spridning av känslig teknik. Slutsatsen i Riksrevisionens granskning (RiR 2023:20), att lärosätenas säkerhetsarbete och mognad i säkerhetsfrågorna varierar, stämmer överens med Svenskt Näringslivs erfarenhet. De stora universiteten har avdelningar med tiotal anställda medan de mindre högskolorna har en bråkdel av det. Trots skillnad i kapacitet ska alla lärosäten, stora som små, utföra lika högkvalitativa säkerhetsprövningar i enlighet med lagstiftningen – och därtill hinna följa alla de senaste utvecklingarna i ämnet.

Svenskt Näringsliv ser ett behov av kunskapshöjning och ökat ansvarstagande från universitetsledningarna för att respektive lärosäte ska kunna avgöra vilken typ av säkerhetsarbete som krävs i verksamheten. Mot denna bakgrund ställer sig Svenskt Näringsliv positivt till förändringen som föreslås i promemorians avsnitt 7.1 och 7.2.

Ansvarig handläggareEmil Görnerup
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist