NYHET24 januari 2020

Så ska Sverige locka de bästa forskarna

Svensk forskning håller hög kvalitet men når inte världsklass. För att lyfta krävs mer spetskompetens och ett utökat samarbete med näringslivet. Det hävdar fyra internationellt erkända forskare på DN Debatt.

Svenska lärosäten bör gå från tradition till förnyelse. Idag är det tvärtom, tradition är viktigare än förnyelse. Det rådet ger fyra internationellt erkända forskare i en rapport från Svenskt Näringsliv.Foto: Photographer:Wladimir Bulgar

Få framstående forskare väljer Sverige som bas för sin verksamhet. För att öka attraktionskraften förordar debattörerna för det första att rektorer ges mer makt för att stärka forskningen.

”Då kan vi ställa krav på denne rektor att initiera strategiska rekryteringsprocesser som premierar nationell och internationell excellens, med en förnyelse som matchar den snabba vetenskapliga utvecklingen.”

För det andra bör svenska lärosäten gå från tradition till förnyelse. Idag är det tvärtom, tradition är viktigare än förnyelse. Internationella toppforskare som brinner för sin gärning lockas inte av ett system som fastnat i gamla hjulspår, enligt skribenterna.

För det tredje argumenterar de för en modell där världsklass är det enda som duger, där anslagen koncentreras till de bästa forskarna. Idag är det för många forskare i systemet, där medlen smetas ut på för många projekt.

De fyra forskarna sticker också hål på missuppfattningen att statliga medel i mindre utsträckning än privata styr inriktningen av forskningen. Att näringslivet öronmärker pengar till beställda forskningsresultat och staten värnar den fria forskningen stämmer inte. ”Forskningen och dess finansiering kan inte alltid målas i svart eller vitt”, skriver de fyra forskarna.

Läs hela artikeln på DN Debatt

ForskningspolitikFoU
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist