NYHET11 mars 2020

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”

Lina Håkansdotter är chef för klimat- och hållbarhetsarbetet.

Svenskt Näringsliv har drivit på för att EU år 2050 ska vara klimatneutralt och välkomnar därför att EU-kommissionen väljer att gå fram med en klimatlag där detta mål ingår. Klimatutsläppen begränsas inte av nationsgränser och därför är det bra att EU sätter ett ambitiöst gemensamt mål om att bli världens första klimatneutrala kontinent.

– Jag är glad att Europa nu är på väg att slå fast målet om klimatneutralitet 2050 i lag, säger Lina Håkansdotter.

Det finns dock en del arbete kvar att göra. Exempelvis har kommissionen föreslagit att målet om klimatneutralitet ska vara EU-gemensamt, det vill säga att unionen som helhet ska nå det men att varje enskild medlemsstat inte behöver vara klimatneutral.

– Det skapar en problematik där vissa medlemsländer kan åka snålskjuts på andra. Det är orimligt att svenska insatser för att rädda klimatet ska innebära att exempelvis Polen slipper undan. Det gynnar vare sig Polen, som behöver ställa om, eller klimatet. Men det skulle kunna bli konsekvensen av det här förslaget, säger Lina Håkansdotter.

Dessutom föreslås en ordning där utsläppsminskningsbanan mellan 2030 och 2050 kan komma att bli mycket svårförutsägbar.

– Näringslivet är nyckelspelaren i omställning till fossilfrihet men för att denna omställning ska kunna ske måste företagen investera och då krävs det tydliga och långsiktiga spelregler. Därför finns det anledning till oro om vägen till klimatneutralitet är otydlig, säger Lina Håkansdotter.

KlimatDelaktighet och påverkan i EUKlimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist