Rapport28 november 2018

Handbok om ny vattenlagstiftning

Den 1 januari 2019 träder nya regler ikraft om miljökvalitetsnormer för vatten och vattenkraftsverksamheter. Den nya lagstiftningen innebär stora förändringar vid prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna kommer att få en avgörande betydelse för hur och om verksamheter ska få tillstånd.

Den här handboken är till för verksamhetsutövare som behöver skaffa sig en överblick av det nya regelverket. Vi redogör för de nya bestämmelserna, vad som bör var en rimlig tolkning av dessa ur ett verksamhetsutövarperspektiv samt argumenten för denna tolkning. I det avslutande kapitlet ger vi mer konkreta tips om hur en verksamhetsutövare kan agera för att påverka att verksamheten prövas utifrån rätt förutsättningar. Här finns olika flödesscheman för att översiktlig förklara vilka handlingsvägar som kan stå till buds för en verksamhetsutövare i olika situationer.

Skriven avNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist