NYHET21 mars 2024

Klimatgranskning möter hård kritik: ”Beklagligt”

Klimatpolitiska rådets granskning har flera allvarliga brister, anser Karin Johansson, vice vd. ”Det är beklagligt att Klimatpolitiska rådet tonar ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen”, säger hon.

Kaarin Johansson, vice vdFoto: Kate Gabor

Regeringen menar att deras klimathandlingsplan skapar förutsättningar för att nå hela vägen till målet noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Men det håller inte Klimatpolitiska rådet med om, utan de beskriver påståendet som missvisande, rapporterar TT.

Enligt utvärderingen saknar klimathandlingsplanen konkreta insatser och bedömningen är att den inte lever upp till kraven i klimatlagen.

Men granskningen möter omedelbart hård kritik.

– Det är beklagligt att Klimatpolitiska rådet tonar ner behovet av en kraftigt utbyggd fossilfri elproduktion för att klara klimatomställningen. Elektrifieringen är helt avgörande för att svenska företag snabbt ska kunna ställa om. Den är fundamental för fler investeringar i Sverige, för jobben och en fortsatt stark välfärd som i sig skapar acceptans för att ställa om. Agerar vi rätt nu kan Sverige bli en vinnare på den gröna omställningen, säger Karin Johansson, vice vd.

Rådets snäva nationella fokus är problematiskt, anser hon.

– En effektiv politik kräver ett internationellt perspektiv på klimatfrågan. Sverige ska klara både nationella åtaganden, och i förhållande till EU:s. Men vi kan inte bortse från vår konkurrensutsatthet samt hur och var Sverige kan göra allra störst skillnad för klimatet, säger Karin Johansson.

Klimat
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist