REMISSVAR8 mars 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2020/03164
Svenskt Näringslivs diarienummer
2020-211

Svenskt Näringsliv tackar för möjligheten att ge synpunkter på ovanstående promemoria i vilken Energimarknadsinspektionen (Ei) redovisar flera lagstiftningsförslag. Ovan promemoria omfattar två rapporter med flera förslag, därför tillstyrker eller avslår inte Svenskt Näringsliv promemorian som helhet. Svankt Näringsliv har istället valt att kommentera ett urval av de förslag av särskild vikt som ingår i promemorian.

För att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland behöver klimatmålen uppnås med bibehållen konkurrenskraft för näringslivet. En central möjliggörare för detta är elektrifiering och elnätet. Därav är elsystemet avgörande för att Sverige ska nå målet om fossilfrihet. För att näringslivet ska kunna vara en motor i denna omställning, är företagens konkurrenskraft viktig. Sverige måste ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till användarna till internationellt konkurrenskraftiga elkostnader. Svensk Näringsliv är därför positiv till lösningar som bidrar till ett kostnadseffektivt elnät i vilket leveranssäkerheten prioriteras.

Ansvarig handläggareMarie Knutsen-Öy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist