REMISSVAR15 november 2021

Remiss av Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2021/00006
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-150

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående rapporter.

Klimatmålen innebär en historisk omställning till fossilfrihet, inte bara i vårt energisystem utan även i hela vårt samhälle. Svenska företag satsar stort på att investera i morgondagens teknik som ger förutsättningar för fortsatt välstånd samtidigt som vi blir av med utsläpp Omställningen innebär att vi fasar ut fossila bränslen och i stor utsträckning går över till el. Detta gör att klimatomställningen i Sverige kommer innebära en kraftigt ökad elanvändning och elsystemet blir ett viktigt verktyg för att vi ska lyckas med denna omställning.

Vi behöver ett elsystem som bygger på att alla har tillgång till el där de behöver den, när de behöver den. Det skulle dock bli oerhört dyrt och komplicerat att bygga ett elsystem som har hundra procent tillgänglighet. Därför måste ett antal avvägningar och riskanalyser göras och då är bedömningar om resurstillräcklighet, genomförandeplaner och tillförlitlighetsnorm viktiga verktyg.

Ansvarig handläggareMarie Knutsen-Öy
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist