REMISSVAR4 september 2023

Remiss av rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden

MOTTAGARE
Klimat- och näringslivsdepartementet
Externt diarienummer
KN2023/02811
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-77

Det är nödvändigt att frågan kring kapacitetsmekanismer och utveckling av elmarknaden diskuteras under pågående elektrifiering och klimatomställning. Det behövs dock mer konsekvensanalys av de beslut som föreslås av Svenska Kraftnät för att kunna ta ställning till frågan om en kapacitetsmekanism. SvK:s rapport visar med tydlighet att det kommer krävas omfattande fortsatta analyser om hur ett eventuellt regelverk för en kapacitetsmarknad ska designas då det inte finns erfarenhet hur den påverkar dynamiken på marknaden samt att utfallet är avhängigt av vilka energislag som finns.

Svenskt Näringsliv ifrågasätter om den föreslagna kapacitetsmekanismen är tillräcklig för att uppnå målet med att ge långsiktiga investeringar i fossilfria alternativ. Att införa en kapacitetsmekanism är en mycket stor förändring av elmarknaden, som riskerar att hämma nödvändiga investeringar innan ett eventuellt nytt regelverk blir klart.

Svenskt Näringsliv förordar i ett första steg att utveckla den strategiska reserven (därmed se till att detta blir görligt enligt EU) - och vill se mer konsekvens- och marknadsanalys för att kunna ta ställning till utformning av en eventuell kapacitetsmarknad. En kapacitetsmarknad kan bidra till ny kärnkraft, utvecklad vattenkraft och utbyggd flexibilitet – lösningar med förmågor Sveriges elsystem behöver.

Svenskt Näringsliv ser gärna att SvK ges ett följduppdrag till rapporten om en kapacitetsmekanism där en scenarioanalys med utfall för olika kraftslag, lager- och flexibilitetslöningar på marknaden samt priskonsekvenser analyseras. Att bevara marknadsdynamik, konkurrens och incitament för innovation och teknikutveckling är centralt, samtidigt som ett högre mått av central planering för elsystemets utveckling sannolikt behövs.

Ansvarig handläggareMichelle Tun von Gyllenpalm
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist