REMISSVAR6 september 2021

Remittering av Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48 ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040”

MOTTAGARE
Miljödepartementet
Externt diarienummer
M2021/01183
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-109

• Svenskt Näringsliv förespråkar att utfasningen av fossila drivmedel harmoniseras med Sveriges övergripande klimatmål om netto-noll 2045

• Svenskt Näringsliv uppmärksammar att en väl fungerande elförsörjning är en förutsättning för att uppfylla målet om fossilfrihet

• Svenskt Näringsliv saknar en adekvat konsekvensanalys av effekterna av att fasa ut de fossila drivmedlen

Svenskt Näringsliv står bakom såväl de svenska klimatmålen som målet om att EU ska nå netto-noll senast 2050. Fit for 55 är en avgörande beståndsdel i resan mot ett EU utan växthusgasutsläpp och Svensk Näringsliv ser stora möjligheter för de svenska företagen i omställningen. Samtidigt är det att viktigt att slå vakt om grundläggande principer om kostnadseffektivitet och konkurrenskraft. Företagen måste vara lönsamma om de ska klara av att genomföra de investeringar som krävs för att ställa om det svenska samhället. Endast genom att sänka de svenska utsläppen samtidigt som vi låter företag och näringsliv växa kan vi inspirera andra länder att följa i våra fotspår. Svenska företag bidrar redan idag med en betydande klimatnytta genom att tränga undan smutsigare produktion utomlands. Redan 2018 minskade svensk export de globala utsläppen med 26 miljoner ton vilket motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp.

Ansvarig handläggareJesper Gyberg Ek
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist