SKRIVELSE13 mars 2023

Svenskt Näringslivs kommentar på det svenska ordförandeskapets kompromissförslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter

MOTTAGARE
EU

Svenskt Näringsliv har tagit del av ordförandeskapets andra kompromissförslag till en förordning om ekodesign för hållbara produkter (Ecodesign requirements for sustainable products – ESPR), daterad till 10 februari 2023. I positionspapperet återfinns Svenskt Näringslivs kommentarer och synpunkter.

Svenskt Näringsliv välkomnar fortsatt en förordning om ekodesignkrav för mer hållbara produkter då det är ett viktigt steg mot en mer cirkulär ekonomi i Europa och som en central del i genomförandet av den gröna given. Vi vill hänvisa till vår tidigare och längre position på kommissionens lagförslag samt vår kompletterande position rörande kemikalier i ESPR. Svenskt Näringsliv anser att ordförandeskapets nya kompromissförslag inrymmer både positiva förändringar samt fortsatt otydliga eller problematiska delar som behöver preciseras och bearbetas ytterligare.

KontaktpersonerMarcus Wangel
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist