REMISSVAR29 oktober 2021

Vägledning om industriutsläppsbestämmelse

MOTTAGARE
Naturvårdsverket
Externt diarienummer
NV-04496-21
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-177

I huvudsak hänvisas till yttranden från berörda branschorganisationer, som Skogsindustrierna och Jernkontoret. Svenskt Näringsliv ställer sig frågande till tidpunkten för vägledningen, eftersom ett ett nytt direktiv är på väg att utarbetas. Svenskt Näringsliv påtalar att vägledningar är till för att underlätta för myndigheter och verksamhetsutövare. De ska därför beskriva vad som gäller inte ett önskat läge eller vad en myndigheter avser att driva i domstol. I annat fall blir vägledningen ett normsättande dokument av föreskriftskaraktär som kan gå utöver vad lagstiftaren eller praxis anser rimligt.

Ansvarig handläggareNicklas Skår
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist