Rapport14 oktober 2021

FoU-samverkan - Immaterialrätt som problem och lösning

Innovation sker ofta bäst när personer med olika bakgrund samarbetar. En form för detta är den samverkan som sker mellan näringsliv och akademi.

Sverige är ett av världens mest innovativa länder. För att behålla vår konkurrenskraft är det viktigt att säkerställa att vi får utväxling på våra innovationer och vår kunskap. Hantering av de kunskapsbaserade tillgångarna – såsom patent, upphovsrättigheter, varumärken och företagshemligheter – är ofta avgörande för denna utväxling. En stor fråga i detta sammanhang är vem som äger rätten till vad när olika aktörer har samverkat under arbetet.

Svenskt Näringsliv har tagit fram en immaterialrättsstrategi. En av de utmaningar som lyfts fram i den strategin är bristande tillvaratagande av kunskapsbaserade tillgångar. Ett exempel på utmaningen är just hur FoU-samverkan fungerar i Sverige. Det kan handla om att parterna inte lyckas komma överens om hur immaterialrättigheter ska hanteras vilket gör att samverkan inte kommer till stånd. Det kan också handla om att det när resultaten väl finns där inte kan nås en klarhet i vem som får nyttiggöra dem.

I denna rapport görs en överflygning av de regelverk som inverkar. FoU-samverkan och immaterialrätt träffas av ett tämligen snårigt regelverk. Regelverket blir dock styrande för hur samverkan kan och bör ske.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist