NYHET24 april 2019

Immaterialrätten: Avtal reder ut röran

Reglerna kring vad som gäller för patent, upphovsrätt och varumärken är komplicerade. Svenskt Näringsliv arrangerade ett seminarium där immaterialrätten diskuterades och det hetaste tipset till företagen blev: Avtala, avtala, avtala!

Marcus Dahlsten, Teknikföretagen, Charlott Richardson, Medieföretagen, och Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, diskuterade patent, upphovsrätt och varumärken.

Kunskapsbaserade tillgångar som patent, upphovsrätt och varumärken blir allt viktigare för allt fler typer av företag. Att de är kunskapsbaserade innebär att de har sitt ursprung i någons huvud.

För företagen betyder det att ursprunget för dessa tillgångar är hos olika individer. De rättsliga reglerna kring vem som äger tillgångarna är komplexa. Svenskt Näringsliv ordnade ett seminarium där det gavs en överblick av reglerna och hur de fungerar praktiken.

När det gäller anställda finns Lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar, LAU, som i korthet gör att äganderätten tillfaller företaget och arbetstagaren ges rätt till skälig ersättning för uppfinningen.

Men när det kommer till uppdragstagare som konsulter och inhyrd personal blir det krångligare.

– I den nya gigekonomin, där många hoppar mellan olika uppdrag eller gig, uppstår svåra gränsdragningar. Här gäller helt andra regler jämfört med arbetstagare, sa Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt vid Svenskt Näringsliv.

Charlott Richardson, vd för Medieföretagen, sufflerade och inledde sitt anförande med att uppmana åhörarna att glömma allt det som gällde för arbetstagare.

– När det gäller uppdragstagare som konsulter och frilansare finns ingen tumregel. Mitt råd är: Skriv avtal! Och i avtalen ska det specificeras vad som gäller för upphovsrätten. Det finns inget som är ”underförstått” och därför finns det affärsmässiga fördelar med att skriva tydliga avtal, sa hon och gav exempel på när uppdragstagare vunnit i domstol mot arbetsgivare på grund av avtal med ”underförstådda” överenskommelser.

Marcus Dahlsten, biträdande förhandlingschef för Teknikföretagen, menade att det saknas juridiskt ramverk när det gäller uppdragstagare.

– Se därför till att göra upp innan med uppdragstagaren. Avtala, avtala, avtala! Det gäller att i förväg klargöra vilka förutsättningar som gäller, sa han.

Under debatten berömde Svenska Uppfinnareföreningen det initiativ som Svenskt Näringsliv tagit om upphovsrätten med seminariet och undrade om det skulle bli en fortsättning.

Christina Wainikka berättade att Svenskt Näringsliv jobbar långsiktigt för att reglerna ska ändras.

– Vi håller på att ta fram en strategi kring immaterialrättsområdet. Tanken är att den ska lanseras under hösten så då blir det fler seminarier, sa hon.

ImmaterialrättsstrategiSeminarieserie - Vem äger vad
Skriven avZoran Cale
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist