LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 februari 2019

Revidera patentlagen nu!

Arbetet med en ny patentlag hamnade i malpåse. ”Det är angeläget att revideringsarbetet återupptas och påskyndas annars är risken att utredningen från 2015 ses som föråldrad”, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.

Lagstiftningsarbete tar ibland tid, men det är viktigt att den inte får ta hur lång tid som helst. 2015 presenterades en utredning, SOU 2015:41, med förslag på en ny patentlag. Utredningen gick på remiss och ett stort antal remissinstanser yttrade sig. Av diverse skäl tycks dock arbetet fram till en proposition avstannat. Delvis kan detta bero på den tudelning som låg kring revidering av patentlagen och regelförändringar som följd av arbetet kring patent kring enhetlig verkan. De senare regelförändringarna har kommit på plats, men övrig revidering har inte kommit till stånd.

Patenträtten är en immaterialrättighet som har enorm betydelse för hela samhällsekonomin. Detta är något som inte bara hävdas av företagen själva utan är väl underbyggt i såväl nationalekonomisk, rättsvetenskaplig samt rättsekonomisk forskning. Utan en väl fungerande patenträtt blir det lägre investeringar i FoU och också mindre patentinformation som kan användas av andra.

Från näringslivsperspektiv är det angeläget att revideringsarbetet återupptas och påskyndas. En väl fungerande patenträtt är av stor betydelse och farhågor finns nu att ett avstannat revideringsarbete leder till att utredningen från 2015 kommer att ses som föråldrad.

I ett sådant fall kanske det ses som nödvändigt att börja om revideringsarbetet från noll, med en ny utredning. Det skulle göra att denna för näringslivet viktiga revidering av patenträtten dröjer många år. Från Svenskt Näringslivs synvinkel önskar vi därför att Justitiedepartementet prioriterar frågan högt. Låt gjort arbete från såväl utredare som remissinstanser komma till nytta.

IMMATERIALRÄTT.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist