NYHET16 april 2021

Höjda ambitioner men gamla synder kvarstår

Regeringen har presenterat sin infrastrukturproposition för åren 2022-2033. ”Ambitionshöjningen är välkommen och helt nödvändig men det är oroväckande att regeringen inte tar tag i det eftersatta underhållet”, skriver Mårten Bergman, ansvarig för infrastrukturfrågor. 

Regeringen föreslår en ekonomisk ram för utveckling av transportinfrastrukturen på 437 miljarder kronor, vilket är en ökning med 103,5 miljarder kronor från förra nationella planen.

Regeringen har nu landat infrastrukturpropositionen på riksdagens bord, en viktig milstolpe i den process som avslutas med att regeringen presenterar en ny nationell plan med prioriteringar i transportsystemet. Den senare väntas i mitten av nästa år.

Svenskt Näringslivs medlemmar har frågan högt på agendan. Alla berörs av och har synpunkter på transportsystemets funktionalitet på olika sätt. Men det som förenar är behovet av väl fungerande infrastruktur och effektiva hållbara transporter till ett konkurrenskraftigt pris.

Propositionens förslag om en 12-årig planperiod och att den totala ekonomiska ramen ligger en bit över Trafikverkets mest offensiva förslag är välkommet. Det förslås att 799 miljarder kronor ska satsas i transportsystemet under perioden 2022-2033. Utöver detta tillkommer cirka 77 miljarder från annan finansiering.

Ambitionshöjningen är dock helt nödvändig och något som Svenskt Näringsliv arbetat för länge. Sveriges transportinfrastruktur har på olika sätt, under flera decennier, eftersatts. Gamla synder medför att transportsystemet är slitet, har otillräcklig kapacitet och är känsligt för störningar.

Regeringen föreslår en ekonomisk ram för utveckling av transportinfrastrukturen på 437 miljarder kronor, vilket är en ökning med 103,5 miljarder kronor från förra nationella planen.

Ökningen är relativt stor men innebär i praktiken att, givet Trafikverkets signaler om stora kostnadsökningar i redan beslutade projekt, den möjliggör genomförande av nuvarande nationell transportplanen och finansierar exempelvis projektet Ostlänken mellan Järna och Linköping, som idag kostnadsberäknas till cirka 83 miljarder kronor.

För vidmakthållande, det vill säga drift och underhåll, föreslås också stora anslagsökningar. För järnvägen föreslås en ökning med 40 miljarder kronor för vägar föreslås en ökning med 33 miljarder kronor. Detta är ett steg i rätt riktning men, givet behovet, inte tillräckligt.

Transportsystemet lider exempelvis sedan lång tid av ett eftersatt underhåll, vilket medför att transportinfrastrukturen i allt större utsträckning förlorar sin ursprungliga funktion. Trafikverket uppskattar storleken på det eftersatta underhållet till hela 66 miljarder koronor, fördelat på 23 miljarder på väg och 43 på järnväg. Det finns ingen indikation i infrastrukturpropositionen att detta kommer att åtgärdas till år 2033.

Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort misslyckande.
Mårten Bergman, ansvarig infrastruktur

Ett eftersatt underhåll är i grunden ett stort misslyckande. Det är en systematisk kapitalförstöring och det svenska näringslivet, den största källan till skatteintäkter, får extra kostnader som riskerar att försämra konkurrenskraften och viljan att investera, växa och anställa. Att underhålla, trimma, optimera och reinvestera i befintlig transportinfrastruktur är lönsamt och effektivt samt en fundamentalt viktig fråga för näringslivet i hela landet.

Det eftersatta underhållet verkar ännu en gång skjutas på framtiden och läggas i knät på kommande generationer, vilket är djupt olyckligt.

Infrastrukturskulden
Skriven avMårten Bergman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist