Rapport24 maj 2022

Möjligheten att finansiera infrastruktur utanför de offentliga finanserna

Det är möjligt att finansiera transportinfrastruktur med privata medel utan påverkan på de offentliga finanserna och det finanspolitiska ramverket. Utöver privat kapital krävs brukarfinansiering – till exempel vägavgifter, där trafikanterna betalar för att använda infrastrukturen. Nackdelen är att kapitalkostnaden för privat upplåning är högre än statens. Det ska dock ställas mot möjligheterna att avlasta de offentliga finanserna och ökade frihetsgrader för entreprenörer att implementera innovativa lösningar för längre kostnader, högre kvalitet eller snabbare färdigställande. Huruvida en investering belastar de offentliga finanserna eller ej, bedöms utifrån EU:s regelverk för nationalräkenskaper. Investeringen kan gå utanför de offentliga finanserna även om en mindre del statliga garantier och lån inkluderas.

Skriven avJohan NyströmNYFOU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist