REMISSVAR5 april 2022

Remiss av promemorian Flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroller

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2022/00641
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-43

Svenskt Näringsliv välkomnar att Infrastrukturdepartementet agerar i frågan om det underskott som uppstått i avgiftssystemet för flygplatsernas säkerhetskontroller som en följd av coronapandemin. Det remitterade förslaget är ett steg i rätt riktning men bör kompletteras.

Sammanfattningsvis anser Svenskt Näringsliv:

  • Att det är välkommet att Infrastrukturdepartementet har remitterat ett förslag till ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd som möjliggör att flygplatshavares kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage delvis får täckas på annat sätt än genom en avgift från flygföretagen.
  • Att lagen bör ändras utan tidsbegränsning. Dels eftersom konsekvenserna av coronapandemin inte är fullt överblickbara, dels för att det inte går att utesluta att andra extraordinära händelser inträffar framledes. En generell ändring gör lagstiftningen mer robust och ändamålsenlig genom att introducera en form av säkerhetsventil.
  • Att en brist i det remitterade förslaget är avsaknaden av finansiering och därför är det svårt för oss att bedöma konsekvenserna för näringslivet. 
Ansvarig handläggareNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist