REMISSVAR22 april 2022

Remiss av promemorian Kompensation för höga drivmedelskostnader

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2022/00901
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-53

Svenskt Näringsliv anser att utvecklingen med höga drivmedelspriser i dagsläget är bekymmersam. Infrastrukturdepartementets remitterade förslag som innebär att ungefär 3,7 miljoner fordonsägare ska få en engångsutbetalning oberoende av fordonets drivmedel eller körsträcka är dock ingen ändamålsenlig åtgärd för att komma till rätta med problematiken med höga drivmedelspriser. 

Svenskt Näringslivs huvudsakliga synpunkter:

  • Svenskt Näringsliv avstyrker Infrastrukturdepartementets förslag.
  • Svenskt Näringsliv bedömer att förslaget saknar effekt på problematiken med ökande drivmedelspriser och höga transportkostnader för näringslivet. Sammantaget skulle genomförandet av en engångsutbetalning till i princip samtliga privata fordonsägare ha en försumbar effekt på ekonomin och konkurrenskraften i förhållande till kostnaden på cirka 4,2 miljarder kronor.
  • Svenskt Näringsliv anser att höga drivmedelspriser är ett problem för enskilda företag och näringslivets konkurrenskraft. Att drivmedelspriserna har ökat kraftigt i närtid ökar näringslivets transportkostnader samt påverkar privatpersoner genom till exempel högre kostnader för arbetspendling. 
  • Orsaken till höga drivmedelspriser är bland annat ett högt internationellt oljepris. Men i en europeisk jämförelse påverkas priset i Sverige i hög utsträckning av skatter, moms samt överindexeringen liksom reduktionsplikten.
Ansvarig handläggareNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist